JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Bartender
Bartender - เตรียมและให้บริการเครื่องดื่มร้อนหรือเย็น - ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ในบาร์ รวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน และสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ - ตรวจเ...

บริษัท นาราไทย คูซีน จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 15,000 - 18,000 บาท ขึ้นไป
17 พ.ค. 62
2 . Restaurant Manager
Job Description - Responsible for sales and Profit & Loss of all restaurant. - Manage the restaurant operation to meet the brand standard and QSC. - Ensure the 100% customer satisfaction. ...

บริษัท นาราไทย คูซีน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000- 35,000 + รายได้อื่นๆ
17 พ.ค. 62
3 . พนักงานเสิร์ฟ / Runner / Cashier / Bartenderรับสมัครด่วน !
1. พนักงานเสริฟ Waiter / Waitress - รับรายการอาหารและเครื่องดื่มจากลูกค้า / ทวนรายกาอาหาร เครื่องดื่มที่ลูกค้าสั่ง - เสิร์ฟอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้การบริการที่ดีเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า - ...

บริษัท นาราไทย คูซีน จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 15,000 - 18,000 บาทขึ้นไป+
17 พ.ค. 62
4 . ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี (GL)รับสมัครด่วน !
- ใช้โปรแกรม SAP B1 หรือโปรแกรบัญชีได้ - มีความสามารถปิดบัญชีบริษัทได้ - รู้ระบบงานบัญชีบริษัท - ใช้โปรแกรม Ms.Office และอื่นๆ (ปิดงบการเงิน)

บริษัท นาราไทย คูซีน จำกัด
เงินเดือน 40,000 บาท
17 พ.ค. 62
5 . Sous Chef
1 บริหารจัดการ การดำเนินงาน ว่างแผนกำลังคน การใช้วัพตุดิบ และ การบริหาร Flow งาน ของครัวให้คล่องตัวสามารถรองรับ ปริมาณลูกค้า ที่มากได้ดี 2 ถ่ายทอด และ ฝึกอบรมพนักงานเมื่อมีเมนูอาหารใหม่ ๆ 3 ดูแลคว...

บริษัท นาราไทย คูซีน จำกัด
เงินเดือน 30,000 - 35,000
17 พ.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ