JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าฝ่ายผลิตเสริมอาหาร
- ควบคุมและวางแผนการผลิต - ควบคุมการใช้วัตถุดิบ และวัสดุบรรจุภัณฑ์และเครื่องจักรให้ทำงานต่อเนื่อง - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ - งานอื่น ๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท บอร์นทร้าส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
2 . Export Sales Staffรับสมัครด่วน !
- ประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศ - นำเสนอขายสินค้าให้ลุกค้า ดูแลและติดตามผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการ ของลูกค้า - หาลูกค้ารายใหม่ ๆ - วางแผน วิเคราะห์ และติดตามการสั่งซื้อ - งานอื่น ๆที่ได้รั...

บริษัท บอร์นทร้าส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
3 . Marketing Officer
1.ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมการตลาด ส่งเสริมการขาย Online, Social Media 2.การใช้งบประมาณทำ Production ของแต่ละช่องทางการขาย 3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.งานตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท บอร์นทร้าส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ขาย/ผู้จัดการแผนกขาย OEM เครื่องสำอาง อาหารเสริม
- แนะนำผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท ฯ - สร้างยอดขายตามเป้าหมาย - ให้ข้อมูลคำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการกับลูกค้า - ทำการตลาดผลิตภัณฑ์ - ติดต่อประสานงานภายในบริษัท

บริษัท บอร์นทร้าส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์ + Incentive + Commission
24 มิ.ย. 62
5 . Digital Marketing Supervisor
- ดูแลงานด้านการตลาด และการขายสินค้า Online Website,App,Google Ads, Facebook Ads ทุกช่องทาง - การบริหารงบประมาณ - วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด - การตลาด Offline - จัดเตรียมเนื้อหาที่จะสื่อสารเขียน C...

บริษัท บอร์นทร้าส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ