JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ฝ่ายขายโครงการเกษตรรับสมัครด่วน !
1 รับผิดชอบงานขายสินค้าของบริษัททั้งหมด 2 หาช่องทางการขายใหม่ พร้อมรักษาฐานลูกค้าเก่า 3 มีความรู้ ประสบการณ์ด้านการขาย โรงเรือน ระบบปลูก ระบบน้ำหยด จะพิจารณาเป็นพิเศษ 4 มีทักษะในการเจรจา สามารถเดิ...

บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000
24 ส.ค. 62
2 . Site Engineer (กรุงเทพและต่างจังหวัด)รับสมัครด่วน !
- ดูแลและควบคุมงานก่อสร้างกลุ่มโรงเรือน งานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานหน้างาน แก้ไขแบบงานก่อสร้าง ประสานงานผู้รับเหมาช่วง

บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จำกัด
เงินเดือน 25,000-35,000
24 ส.ค. 62
3 . Site engineer (ไฟฟ้า ตู้คอนโทรล)รับสมัครด่วน !
- ดูแลโปรเจค ระบบไฟฟ้า งานตู้คอนโทรล สำหรับโรงเรือน - วางผังระบบไฟฟ้า set upงานไฟฟ้า หน้างาน - ทำแบบไฟฟ้า ส่งอนุมัติ - จัดทำงานเอกสารอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - สามารถเดินทางต่างจังหวัด และทำงานต่างจั...

บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จำกัด
เงินเดือน 25,000-30,000
24 ส.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ