JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ธุรการโครงการรับสมัครด่วน !
-ประสานงานระหว่างสำนักงานใหญ่กับไซด์งาน -ดำเนินทำเอกสารต่างๆ เช่น ทำ payment ผู้รับเหมา,ทำใบขออนุมัติจ่าย -ทำสัญญาผู้รับเหมา

บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 10,000-15,000
23 ส.ค. 62
2 . ภูมิสถาปนิกรับสมัครด่วน !
1.จัดหาผู้รับเหมาและจัดซื้อ รวมทั้งทำราคากลางงานภูมิทัศน์และประสานงานผู้ออกแบบ รวมทั้งปรับแบบตามความเหมาะสม 2.ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ดำเนินการภูมิทัศน์ทั้งหมดของโครงการ 3.ทำการเตรียมงานเอกสารการจัดซื้อ...

บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
3 . โฟร์แมนควบคุมการก่อสร้างรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมงานสถาปัตย์ และตรวจสอบงาน ให้เป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณ 2.ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน และสำนักงานใหญ่ 3.ควบคุมดูแลรายละเอียดงานก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรร 4.รับผิดชอบงานอื่นที่ได้รับมอบหม...

บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด
23 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายรับสมัครด่วน !
1. ดูแลยอดขาย และยอดโอนตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 2. ออกBoothตามงานขายตามที่บริษัทกำหนด 3. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายนอก และภายใน

บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
23 ส.ค. 62
5 . Site Engineerรับสมัครด่วน !
1.ดูแล และตรวจสอบโครงการบ้านที่รับผิดชอบ โดยวางแผนและบริหารงานก่อสร้าง 2.ควบคุม ตรวจสอบการทำงานให้ได้ตามแผนงานที่วางไว้ 3.ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 4.บริหาร ควบคุม...

บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด
23 ส.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ