JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท โทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
6 ตำแหน่ง
18 มิ.ย. 62

บริษัท โทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
18 มิ.ย. 62

บริษัท โทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
18 มิ.ย. 62

บริษัท โทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 ตำแหน่ง
18 มิ.ย. 62
5 . Safety Officer (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ)
1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปล...

บริษัท โทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
18 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ