JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ล่ามคนไทย-ล่ามคนจีนรับสมัครด่วน !
1. แปลเอกสารและรายงานการประชุมของฝ่ายควบคุมการผลิต 2. เป็นสื่อกลางระหว่างพนักงานคนไทยและพนักงานคนจีน 3. ประสานงานฝ่ายบัญชี ในการแปลเอกสาร 3. ปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

บริษัท เอ็ม.แอล.ที.โซลาร์ เอเนอร์จี้ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-25,000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
19 ส.ค. 62
2 . พนักงานควบคุมบำบัดน้ำเสียรับสมัครด่วน !
1.เดินระบบน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ 2.ตรวจสอบดูแลสิ่งปกติในน้ำและบำรุงรักษอย่างสม่ำเสมอ 3.ดูแลบริเวณของระบบน้ำตามกำหนดเวลา ให้อยู่ในมาตรฐานของบริษัท 4.บริหารทรัพยากรน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน 5.งานอื่นๆตา...

บริษัท เอ็ม.แอล.ที.โซลาร์ เอเนอร์จี้ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
3 . พนักงานวิศวกรซ่อมบำรุงเครื่องจักร /ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร รับสมัครด่วน !
1.วางแผนการดูแลและซ่อมบำรุงระบบเครื่องจักร 2.ดูแลเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานได้ดี 3.ตรวจเช็คเชิงป้องกันเครื่องจักร 4.ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็ม.แอล.ที.โซลาร์ เอเนอร์จี้ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
4 . พนักงานช่างไฟฟ้า
1.ควบคุม ดูแลและบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน 2.บำรุงรักษา เครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการทำงาน 3.ตรวจเช็คเชิงป้องกันเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า 4.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็ม.แอล.ที.โซลาร์ เอเนอร์จี้ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ