JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขายเวชสำอางโรงพยาบาลและคลินิก เขตใต้บน/ เขตใต้ล่าง/เขตอีสาน
1. บริหารเขตการขาย ติดต่อขายสินค้า โดยนำเสนอคุณสมบัติของสินค้าต่อลูกค้า เพื่อให้ถึงเป้าหมายการขายที่ตั้ง 2. บริการลูกค้า รวมทั้งให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆแก่ลูกค้าเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดี 3. จัดทำรายงานกา...

บริษัท พี.แอนด์.โอ. เฮลท์ตี้แคร์ จำกัด
เงินเดือน 13,000-20,000 บาท ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน
19 มิ.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ