JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์และเก็บข้อมูลภาคสนามประจำกรุงเทพฯและปริมณฑล รับด่วน!!!
1.เข้าประชุมรับงานตามที่หัวหน้างานกำหนด และทำความเข้าใจกับแบบสอบถามที่ได้รับ 2.ออกปฏิบัติงาน ทำแบบสอบถาม ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยต้องถึงพื้นที่ไม่เกิน 10.00 น. 3.สรรหากลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ที่...

บริษัท แดทเทล จำกัด
เงินเดือน ทดลองงาน13,000 +ค่าครองชีพ 2,000บาท ผ่านโปรปรับเป็น 18,000+ ค่าครองชีพ 2,000บาท+โบนัสรายเดือน
15 ก.พ. 62
2 . พนักงานสัมภาษณ์ภาคสนาม ประจำจังหวัดเชียงใหม่ไม่จำกัดวุฒิ มีโบนัสรายเดือนตามผลงานรับสมัครด่วน !
1.เข้าประชุมรับงานตามที่หัวหน้างานกำหนด และทำความเข้าใจกับแบบสอบถามที่ได้รับ 2.ออกปฏิบัติงาน ทำแบบสอบถาม ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยต้องถึงพื้นที่ไม่เกิน 10.00 น. 3.สรรหากลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ที่...

บริษัท แดทเทล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ทดลองงานเงินเดือน13,000 บาท , หลังผ่านทดลองงานเงินเดือน 18,000 บาท
15 ก.พ. 62
3 . QA ตรวจสอบคุณภาพ รับสมัครด่วน !
1.ฟังไฟล์เสียงสัมภาษณ์เพื่อตรวจสอบว่าได้มาตรฐานหรือไม่ 2.รายงานผล แจ้งข้อเสนอแนะ 1.โทรหากลุ่ม Panelist เพื่อเชิญชวนเข้าร่วมตอบแบบสอบถามผ่านแอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ 2.มีรายชื่อและเบอร์ให้โทร 2.ทำงาน...

บริษัท แดทเทล จำกัด
เงินเดือน ทดลองงานเงินเดือน 10,000 และค่าครองชีพ 1,000 บาท ผ่านโปรเงินเดือน 13,000บาทและค่าครองชีพ2,000บาท
15 ก.พ. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ