JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ทำแบบสอบถามภาคสนาม จ.เชียงใหม่ไม่จำกัดวุฒิ รายได้เริ่มต้น 13,000บาทรับสมัครด่วน !
1.เข้าประชุมรับงานตามที่หัวหน้างานกำหนด และทำความเข้าใจกับแบบสอบถามที่ได้รับ 2.ออกปฏิบัติงาน ทำแบบสอบถาม ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยต้องถึงพื้นที่ไม่เกิน 10.00 น. 3.สรรหากลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ที่...

บริษัท แดทเทล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ทดลองงานเงินเดือน13,000 บาท , หลังผ่านทดลองงานเงินเดือน 18,000 บาท
24 เม.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ทำแบบสอบถามภาคสนามประจำกรุงเทพฯและปริมณฑล ไม่จำกัดวุฒิฯ รับด่วน!!!รับสมัครด่วน !
1.เข้าประชุมรับงานตามที่หัวหน้างานกำหนด และทำความเข้าใจกับแบบสอบถามที่ได้รับ 2.ออกปฏิบัติงาน ทำแบบสอบถาม ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยต้องถึงพื้นที่ไม่เกิน 10.00 น. 3.สรรหากลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ที่...

บริษัท แดทเทล จำกัด
เงินเดือน ทดลองงาน13,000 +ค่าครองชีพ 2,000บาท ผ่านโปรปรับเป็น 18,000+ ค่าครองชีพ 2,000บาท+โบนัสรายเดือน
24 เม.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ