JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานการเงิน
งานด้านลูกหนี้ -วิเคาะห์เครดิตของลูกค้า เพื่อพิจารณาวงเงินเครดิตให้ลูกค้า -ติดตามใบกำกับภาษีที่ส่งของแล้วกลับคืน -รับผิดชอบงานวางบิล -ติดตามหนี้ที่ครบกำหนดชำระเงิน งานการรับเงิน -บันทึกรายการรับ...

บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด
เงินเดือน 15,000-18,000 บาท
23 ส.ค. 62
2 . IoT Engineerรับสมัครด่วน !
- การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับการแสดงผลและควบคุมผ่านระบบ cloud - สนับสนุนทางเทคนิคสำหรับโปรแกรมสำเร็จรูปในการวัดและควบคุมกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม

บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์ของผู้สมัคร
23 ส.ค. 62
3 . Service Engineer (ติดตั้งระบบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม)
รับผิดชอบงานวางระบบเครือข่าย งานติดตั้ง งานสอบเทียบ Onsite (ถ้ามี) งานดูแลรักษาเครื่องมือวัดและระบบที่บริษัทฯ จำหน่าย เข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าแผนกบริการ หรือ ผู้จัดการแผนกบริการอาวุโส ดำเนินการตามระบบ...

บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์ของผู้สมัคร
23 ส.ค. 62
4 . ช่างเทคนิค (ผลิต)รับสมัครด่วน !
- ดำเนินการด้านผลิตตู้ Incubator & Refrigerator และบริการงานซ่อม เพื่อตอบสนองฝ่ายขาย และลูกค้า ให้เกิดความพึงพอใจด้าน คุณภาพงาน การใช้งานเครื่องอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ปริมาณงาน ส่งมอบตามแผน รวมถ...

บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
5 . Sales Executive (ระบบกล้องวงจรปิด)รับสมัครด่วน !
- วางแผนการขาย ระบบกล้องวงจรปิด(CCTV)และระบบวิเคราะห์ภาพ (Video Analytic) - รับผิดชอบเป้าหมายยอดขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมาย - เข้าพบลูกค้าหลัก เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า - ประมา...

บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน 18,000-35,000 บาท (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น + ค่ามัน + ค่าเสื่อมรถ)
23 ส.ค. 62
6 . Sales Executive (เขตพื้นที่ภาคตะวันออก)
- เข้าพบลูกค้า รับผิดชอบงานขายในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย - กำหนดแผนการขาย นำเสนอสินค้า ขายสินค้า - ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า เก็บข้อมูลลูกค้าและตลาดประสานงานการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า ดูแล...

บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด
นิคมมาบตาพุด ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000-35,000 บาท
23 ส.ค. 62
7 . วิศวกรขาย (เครื่องมือวัด งานระบบติดตั้ง อุตสาหกรรม) รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบดูแลการขาย เครื่องมือวัดแบบติดตั้ง - กำหนดแผนการขาย นำเสนอสินค้า ขายสินค้า ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า - เก็บข้อมูลลูกค้าและตลอดจนประสานงานการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า - ฝึกอบรมการใช้งานติดตามการ...

บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 18,000-35,000 บาท (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น + ค่าน้ำมัน + ค่าเสื่อมรถ)
23 ส.ค. 62
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ