เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี (รับอายุ 45 ปีขึ้นไป)
- ดูแลด้านธุรการทั้งหมดของบริษัท - ทำหน้าที่บัญชีพื้นฐานส่งให้บริษัทบัญชี (รับเชค, จ่ายเงินเดือน, ส่งประกันสังคม ฯลฯ) - ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก - ทำหน้าที่และดจัดการเกี่ยวกับจป.

บริษัท คาสท์ เทค จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
18 ธ.ค. 61
2 . ออกแบบแม่พิมพ์โลหะ งานปั๊ม ชิ้นส่วนยานยนต์ (ไม่รับช่างซ่อมแม่พิมพ์)
- ออกแบบแม่พิมพ์และพัฒนาแม่พิมพ์ - จัดทำเอกสารด้านแม่พิมพ์ **ไม่รับผู้ซ่อมแม่พิมพ์ ขอรับผู้สมัครที่ออกแบบแม่พิมพ์เป็นเท่านั้น**

บริษัท คาสท์ เทค จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และตามตกลง
18 ธ.ค. 61
3 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ QA งานหล่อ
มีหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมด้านคุณภาพการผลิตโดยรวมทั้งหมด **ต้องการผู้ที่เคยผ่านงานในโรงหล่อเท่านั้น

บริษัท คาสท์ เทค จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
18 ธ.ค. 61
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ