เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ฝ่ายผลิตเบเกอรี่
- ผลิตเบเกอรี่ และทำความสะอาดอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - ทำความสะอาดพื้นที่โดยรวม - ต้อนรับ,บริการลูกค้า และจัดจำหน่ายสินค้า

ร้านพุดน้ำบุษย์ เบเกอรี่ ราชบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามความสามารถ
18 ธ.ค. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ