เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
1. รับผิดชอบจัดเก็บรายได้ 2. จัดทำและจัดเก็บเอกสารด้านการเงิน 3. ปฏิบัติงานได้ วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 10.00-20.00 น. 4. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล คลินิก จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
15 พ.ย. 61
2 . พยาบาลประจำคลินิก
- เป็นผู้ช่วยแพทย์ในการผ่าตัดและทำหัตถการแทนแพทย์ เช่น การเจาะน้ำเกลือ ฉีดยา ตัดไหม และอื่นๆ - ดูแลความสะอาดและจัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ประจำห้องผ่าตัด - ดูแลและเตรียมความพร้อมให้กับคนไข้ก่อนการผ่...

บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล คลินิก จำกัด
15 พ.ย. 61
3 . เจ้าหน้าที่การเงิน
1. รับผิดชอบจัดเก็บรายได้ 2. จัดทำและจัดเก็บเอกสารด้านการเงิน 3. ปฏิบัติงานได้ วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 10.00-20.00 น. 4. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล คลินิก จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
15 พ.ย. 61
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ