เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พี่เลี้ยงเด็กและดูแลผู้สูงอายุ
1. ดูแลเด็กชายและหญิง(ฝาแฝด) จำนวน 2 คน อายุ 2ขวบกว่า และดูแลงานบ้าน 2. ดูแลผู้สูงอายุ 1 คน ***สัญญาจ้าง 1 ปี

นิติบุคคลอาคารชุดอินเตอร์ทาวเวอร์
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
9 พ.ย. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ