JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
- ขายสินค้า - ไม่ต้องมีประสบการณ์ด้านการขาย

บริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
20 มิ.ย. 62
2 . ฝ่ายวิชาการขึ้นทะเบียนยา
: จัดเตรียมงานเอกสารที่จะขอขึ้นทะเบียนยา /อาหาร : ทบทวนงานเอกสารที่จะขึ้นทะเบียน วางแผนและจัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่สะดวกต่อการค้นหา : สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อสนับสนุนงานเอกสาร : วางแผนจ...

บริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
20 มิ.ย. 62
3 . แพทย์แผนจีน
- ให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรจีน - ดำเนินการจัดทำข้อมูลความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับยาและสมุนไพร - รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด
20 มิ.ย. 62
4 . Specialist Online Digital Marketing
• Plan and execute all digital marketing • Understanding of landing page optimization • Facebook advertising and Adwords advertising knowledge/experience • Knowledge of using Google Analytics and a...

บริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด
20 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาสุขภาพทางโทรศัพท์
- ให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ / Line Chat - รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด
20 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ