JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . โฟร์แมนตกแต่งภายในรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมงานด้านช่างต่างๆ เช่น ช่างสี งานไม้ และงานตกแต่งภายใน 2.ตรวจสอบคุณภาพของานตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนเสร็จสิ้นให้ถูกต้องและตรงตาม แบบ Shop Drawing 3.ควบคุมคุณภาพก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตราฐานบริษั...

บริษัท พาลาซโซ่ ไอเอ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัทฯ
16 ก.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สิน (Assets&Fixed Assets Officer)รับสมัครด่วน !
1. การลงรายการ จัดทำทะเบียน และหมายเลข ทรัพย์สินและสินทรัพย์ ( Assets&Fixed Assets)ให้ถูกต้องตามหมวดและอายุการใช้งาน 2.วางแผน ควบคุม ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและสินทรัพย์ รวมทั้งตรวจนับบัญชี 3. ดำเน...

บริษัท พาลาซโซ่ ไอเอ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัทฯ
16 ก.ย. 62
3 . หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน / เจ้าหน้าที่การเงินรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบด้านบัญชีรับ-จ่าย / เจ้าหนี้-ลูกหนี้ และในส่วนของภาพรวมงานบัญชี ไม่ว่าจะเป็น บัญชีรับ-จ่าย, บัญชีแยกประเภท, กระทบยอดบัญชี, คำนวณภาษี, ภพ.30, บัญชีทรัพย์สิน, คำนวณค่าเสื่อมราคา, จัดทำงบการเง...

บริษัท พาลาซโซ่ ไอเอ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
16 ก.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ