JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Project Managerรับสมัครด่วน !
1. งานบริหาร งานติดตั้งโครงสร้างกระจก และอลูมิเนียม ในอาคารสูง หรือขนาดใหญ่ 1.1 บริหารโครงการให้เป็นไปตามกำหนดการ (Schedule) ของโครงการและสัญญา (Contract) 1.2 จัดทำงบประมาณ (Budget) ของ...

บริษัท คาม่าร่วมทุน จำกัด
2 อัตรา ด่วน!
เงินเดือน ตามตกลง ด่วน!
24 มิ.ย. 62
2 . Operation Admin
1.ดูแลเรื่องเอกสารภายในแผนกเขียนแบบ 2.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คาม่าร่วมทุน จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
3 . โฟร์แมน / Supervisorรับสมัครด่วน !
ตำแน่ง โฟร์แมน 1. ควบคุมงานติดตั้ง 2. งานเอกสาร 3. การประสานงาน 4. ประชุมร่วมกับฝ่ายต่างๆ ตำแหน่ง Supervisor 1. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบงานติดตั้ง 2. การประสานงาน 3. ประชุมร่วมกับฝ่ายต่างๆ...

บริษัท คาม่าร่วมทุน จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.จัดทำเอกสารขอซื้อ/ขอราคาสินค้า 2.ตรวจสอบเอกสารในการขอซื้อ PR และจัดทำเอกสารใบสั่งซื้อ PO 3.ตรวจสอบราคาพร้อมเจรจาต่อรองกับผู้ขาย จัดทำการเปรียบเทียบราคา 4.จัดหา - จัดจ้าง ผู้รับเหมา 5.จัดทำรายงาน...

บริษัท คาม่าร่วมทุน จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
1. คีย์เอกสารการจ่ายมัดจำ และจ่ายเงินสด, คีย์ตั้งหนี้ของผู้รับเหมาในหน่วยงานต่าง ๆ, คีย์เอกสารแจ้งหนี้, รับเงิน, ฝากเช็ค 2. ทำการตัดแบงค์ทุกเดือน 3 ทำการปรับปรุงบัญชี เช่า ค่าเสื่อม ...

บริษัท คาม่าร่วมทุน จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
6 . QA/QC (ไซต์งานก่อสร้าง)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบคุณภาพตามหน้างาน ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดไว้ 2.ตรวจสอบคุณภาพการติดตั้งในทุกขั้นตอน 3.การออก NCR และ MDR 4.จัดทำเอกสารเพื่อลูกค้าตรวจสอบและส่งมอบงาน (Request for Inspection) 5.ประสานงานกับท...

บริษัท คาม่าร่วมทุน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม)
1. ออกแบบและเขียนแบบ 1.1 รับข้อมูลจากลูกค้ามาออกแบบทำ concept เพื่อเสนอต่อผู้จัดการแผนก และส่งให้ Engineer เพื่อจัดทำ Calculation จากนั้นส่งให้ลูกค้าเพื่อขออนุมัติ concept 1.2 รับแ...

บริษัท คาม่าร่วมทุน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 มิ.ย. 62
8 . ช่างไฟฟ้า(ประจำไซต์งานก่อสร้าง)รับสมัครด่วน !
1. งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและตรวจเช็คอุปกรณ์ 1.1 ติดตั้งตู้ไฟและเดินสายตามพื้นที่ที่ต้องใช้งาน 1.2 ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องจักร ให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2. งานอื่นๆ ตาม...

บริษัท คาม่าร่วมทุน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
9 . ช่างสำรวจ / ผู้ช่วยช่างสำรวจ
- สำรวจพื้นที่ ตรวจสอบตำแหน่งและระดับของงานติดตั้งกระจกและอลูมิเนียมฯ ในโครงการต่างๆ

บริษัท คาม่าร่วมทุน จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
10 . Site Engineer / Office Engineer
Site Engineer / Office Engineer 1. จัดทำรายงานต่างๆในไซต์งานที่รับผิดชอบ 2. คิดปริมาณงาน 3. ประสานงานหน้างาน ตรวจสอบหน้างาน เพื่อให้ทราบถึงปัญหาในการทำงาน 4. เข้าร่วมประชุมกับทางโครงการและ S...

บริษัท คาม่าร่วมทุน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ