JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)รับสมัครด่วน !
- ดูแลจัดการงานที่เกี่ยวกับการขาย ประสานงานขาย ช่วยเหลือฝ่ายขาย และฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบติดตั้งเครื่อง และพื้นที่หน้างาน รวมถึงการบริหารจัดการระบบการเช่าบริการเครื่อง และผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ที...

บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด
24 มิ.ย. 62
2 . ช่างติดตั้งเครื่องมือแพทย์รับสมัครด่วน !
ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ เดินระบบท่อน้ำ เดินสายไฟ เดินสายดิน

บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000
24 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการบริการหลังการขายรับสมัครด่วน !
- ประสานงานกับช่างบริการหลังการขาย/ลูกค้า/แผนกสโตร์ - ทำแผนตารางการให้บริการ - เปิดInvoice รายการอะไหล่ให้กับลูกค้า - เบิกจ่าย อะไหล่กับแผนกสโตร์ เพื่อทำการจัดส่งให้ช่าง - เคลียร์บิลทำเรื่องตั้งเบ...

บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด
24 มิ.ย. 62
4 . IT Supportรับสมัครด่วน !
1. ติดตั้งโปรแกรม ซ่อม บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ของบริษัทฯให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2. ดูแลระบบอุปกรณ์เครือข่าย เช่น Router, Firewall, Wireless Access Point (AP) ให้อยู่ในสภาพพร้อ...

บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท
24 มิ.ย. 62
5 . ผู้จัดการคลังสินค้าและวัตถุดิบรับสมัครด่วน !
-วางแผนจัดสรรกำลังคนในส่วนงานคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ระหว่างภายในหน่วยงาน -วางแผนจัดสรรพื้นที่ในการเก็บวัตถุดิบหรือสินค้าทั้งคลังภายในและคลังภายนอก -วางแผนการรับ-การจ...

บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 40,000-50,000 ตามประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
6 . Sr.Programmer / Application Developer รับสมัครด่วน !
วิเคราห์ระบบงาน ออกแบบ และพัฒนา Software เพื่อใช้งานในองค์กร ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด
เงินเดือน 35,000 - 50,000 ตามประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
7 . ช่างเทคนิคบริการหลังการขาย Onsite Service - กทม.และปริมณฑลรับสมัครด่วน !
- ช่างซ่อม ติดตั้ง เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นงานให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าทุกโรงพยาบาล ในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล - On-Site Service ด้วยรถจักรยานยนต์ สามารถขับ...

บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด
24 มิ.ย. 62
8 . ช่างเทคนิคบริการหลังการขาย Onsite Service - จังหวัดชลบุรีรับสมัครด่วน !
- ช่างซ่อม ติดตั้ง เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นงานให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ - มีเงินเดือนประจำ เบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และคอมมิชชั่น การบริ...

บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด
10 อัตรา
24 มิ.ย. 62
9 . หัวหน้าฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
คัดเลือกสรรหาบุคคลากรที่เหมาะสมและวางแผนอัตรากำลังคนจัดทำค่าจ้างให้ครบถ้วนถูกต้องและบริหารค่าจ้างให้เหมาะสม พัฒนาบุคคลากรในการอบรมเพิ่มศักยภาพพนักงาน ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกของงานส่วนราชการที่...

บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด
24 มิ.ย. 62
10 . ช่างเทคนิคบริการหลังการขาย Onsite Service - จังหวัดเลยรับสมัครด่วน !
- ช่างซ่อม ติดตั้ง เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นงานให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ - มีเงินเดือนประจำ เบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และคอมมิชชั่น การบริ...

บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด
1 อัตรา
24 มิ.ย. 62
11 . ช่างเทคนิคบริการหลังการขาย Onsite Service - จังหวัดอุบลราชธานีรับสมัครด่วน !
- ช่างซ่อม ติดตั้ง เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นงานให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ - มีเงินเดือนประจำ เบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และคอมมิชชั่น การบริ...

บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด
24 มิ.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและเสนอแนะการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน - วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย - ประเมินความเสี่ยงด...

บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด
เงินเดือน 20,000 ตามประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
-จัดทำบัญชีจ่ายเจ้าหนี้ 1 ตำแหน่ง -บัญชีต่างประเทศ 1 ตำแหน่ง

บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด
เงินเดือน 25,000-40,000 ตามโครงสร้าง
24 มิ.ย. 62
14 . ช่างเทคนิคบริการหลังการขาย Onsite Service - จังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครด่วน !
- ช่างซ่อม ติดตั้ง เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นงานให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ - มีเงินเดือนประจำ เบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และคอมมิชชั่น การบริ...

บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
15 . จัดซื้อต่างประเทศ/จัดซื้อในประเทศรับสมัครด่วน !
- จัดซื้อ -ต่อรองราคา -เปรียบเทียบราคา

บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด
เงินเดือน 25,000-40,000 ตามโครงสร้าง
24 มิ.ย. 62
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ