JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างซ่อมบำรุง
1.ดูแลเครื่องจักรอุตสาหกรรม 2.ดูแลงานไฟฟ้า 3.งานสาธาณูปโภค 4.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อินเตอร์เทค สเปคเชียลตี้กลาส จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 ก.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ