JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล,ธุรการ ประสานงาน เลขานุการ
1). จัดทำกฏระเบียบบริษัท 2). ดูแลงานเอกสาร,งานธุรการ การจัดเก็บข้อมูล ให้เป็นไปคามระบบ ISO 9001:2008 3). จดบันทึกการประชุม และสรุปรายงานการประชุม 4). ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวข้อง...

JohnSolar Energy Co., Ltd.
เงินเดือน 17,000-25,000
16 มิ.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ