JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
- งานตรวจเช็คเวลาทำงาน - งานสวัสดิการ และผลประโยชน์พนักงาน - งานประสานงาน - งานอื่น ๆ ตามที่ได้มอบหมาย

E.L.F. Co., Ltd.
19 ก.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ