JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักเคมี
1. วิเคราะห์และสำรวจข้อมูล ปริมาณการใช้วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ เพือ่ประกอบการจัดทำแผนงบประมาณในกระบวนการควบคุมคุณภาพ ตามเป้าหมายที่กำหนด 2. จัดทำแผนวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านเคมีและจัดเตรียมแบบฟอ...

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 พ.ค. 62
2 . Management Trainee
โครงการพัฒนาและสร้างกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพสูง เพื่อพัฒนาระบบงาน และประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น Innovation , Knowledge Management , Process Improvement , System Development และโครงการอื่นใน Organiza...

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 พ.ค. 62
3 . วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรเคมี วิศวกรเครื่องกล วิศวกรอุตสาหการ
-การรับผิดชอบด้านวิศวกรรมต่าง ๆ ตามสายวิชาชีพ ++ วิศวกรไฟฟ้า ++ วิศวกรเคมี ++ วิศวกรเครื่องกล ++ วิศวกรอุตสาหการ -การปรับปรุงพัฒนาระบบงานวิศวกรรมตามสายอาชีพ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น -การควบคุ...

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด
4 อัตรา
21 พ.ค. 62
4 . วิศวกร QA
1.วางแผนและจัดทำมาตรฐานการควบคุมกระบวนการ และผลิตภัณฑ์ 2.ตรวจสอบการควบคุมกระบวนการ วิเคราะห์สาเหตุ และติดตามปัญหา 3.จัดทำรายงานวิเคราะห์แนวโน้มผลการควบคุมกระบวนการ (เชิงสถิติ) รวมทั้งพัฒนาระบบงาน เพ...

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ