JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . โฟร์แมนไฟฟ้า วิศวกรไฟฟ้า
1. ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน 2. ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา 3. รายงานความก้าวหน้างาน

บริษัท ฟังก์ชั่น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
เงินเดือน 15,000++ หรือตามประสบการณ์
21 ม.ค. 62
2 . โฟร์แมน (ก่อสร้าง)
1. ควบคุม, ตรวจสอบ งานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ, สัญญาและข้อกำหนด 2. ควบคุมคนงานให้ทำงานตามแผนงานได้ 3. ประสานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้รับเหมาอื่นๆในโครงการ 4. จัดทำรายงานผลความก้า...

บริษัท ฟังก์ชั่น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
เงินเดือน 14,000++ (ตามประสบการณ์)
21 ม.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ