JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Export Sales (key account)
• บริหารคำสั่งซื้อของลูกค้าเพื่อให้ได้ออเดอร์ตามที่กำหนดไว้ • บริหารและติดตามการส่งสินค้าให้เป็นไปตามที่ยืนยันกันลูกค้า • พยากรณ์และลงข้อมูลการพยากรณ์ยอดขายล่วงหน้า (rolling forecast) ได้ • สอบถาม...

บริษัท เจ.ดี.ฟู้ด โปรดักท์ส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ก.ย. 62
2 . Supervisor แผนกผลิต
บริหารจัดการ การจัดเตรียมความพร้อมของวัตถุดิบ, เครื่องจักร, อัตรากำลังคน และควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต

บริษัท เจ.ดี.ฟู้ด โปรดักท์ส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
13 ก.ย. 62
3 . หัวหน้าแผนก/ผู้จัดการบัญชีต้นทุนรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการวิเคราะห์ คำนวน และกำหนดต้นทุนมาตรฐานของสินค้า - ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอแนะเกียวกับต้นทุนสินค้า เพื่อให้ต้นทุนสินค้ามีความถูกต้อง แม่นยำ และเหมาะสม - จัดทำรายงานบัญชี...

บริษัท เจ.ดี.ฟู้ด โปรดักท์ส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
13 ก.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพรับสมัครด่วน !
1. สุ่ม/ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 2. นำตัวอย่างเข้าเครื่องทดสอบ 3. ตรวจสอบสินค้าระหว่างกระบวนการผลิต 4. ทำ Lab เคมีและ Micro 5. วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงาน ประจำโรงงานเอกชัย โครงการห...

บริษัท เจ.ดี.ฟู้ด โปรดักท์ส จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
13 ก.ย. 62

บริษัท เจ.ดี.ฟู้ด โปรดักท์ส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
13 ก.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ