JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Graphic Designer
1. รับผิดชอบงาน Design ขององค์กร ได้แก่ สิ่งพิมพ์ โบรชัวร์ ป้ายโฆษณา 2. ออกแบบสื่อดิจิทัล และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ อาทิ เช่น E-Newsletter, E-Brochure, E-card, Interface 3. Design หน้าเว็บต่างๆ ของอ...

บริษัท เฮ้าส์ ออฟ กริฟฟิน จำกัด
เงินเดือน 20,000-23,000 แล้วแต่ประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
2 . Education Admin Officer
1. จัดทำตารางเรียนทั้งแบบกลุ่มและแบบส่วนตัว รวมถึงการจัดตารางเรียนชดเชยในกรณีที่มีการยกเลิกคลาสเรียน 2. บริหารจัดการตารางสอนของครูเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3. จัดทำตารางสอนและการจัดห้องเรียนปร...

บริษัท เฮ้าส์ ออฟ กริฟฟิน จำกัด
เงินเดือน 18,000 + Incentive
19 มิ.ย. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ