JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานประจำโชว์รูมพระราม 3
- ประสานงานและรับเรื่องระหว่างลูกค้ากับพนักงานขาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า - ติดตามสถานะงานของลูกค้า จัดทำรายงานและเอกสารเกี่ยวกับการขาย สรุปรายงานการขาย - จัดทำเอกสารรายงานอื่นๆตามที่ได้รับม...

บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
2 . พนักงานขาย Installer/Turnkey
นำเสนอขายกลุ่มลูกค้าผู้รับเหมา,ผู้ติดตั้ง เน้นการขายสินค้าทางบริษัท(กระจกงานตกแต่งภายใน,เฟอร์นิเจอร์ และกระจกงานภายนอกอาคาร) ให้กับตัวแทนค้าช่วงให้กับบริษัท และขายให้ลูกค้าผู้รับเหมาที่มีศักยภาพทั้งรา...

บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
3 . พนักงานขาย/พนักงานประสานงานขาย (สาขาพัทยา)
-ดูแลการขายประจำสาขาพัทยา ลูกค้าในพื้นที่ชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง เน้นการขายสินค้าพิเศษของทางบริษัท(กระจกงานตกแต่งภายใน,เฟอร์นิเจอร์ และกระจกงานภายนอกอาคาร) ให้กับตัวแทนค้าช่วงให้กับบริษัท และขายให้ล...

บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
4 . ธุรการ (รับเฉพาะคนพิการ)รับสมัครด่วน !
-จัดทำเอกสารและจัดเรียงระบบเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย -จัดเตรียมรายงานการประชุมรวมถึงสถานที่สำหรับการประชุม -ควบคุมดูแลวัสดุ - อุปกรณ์ต่างๆ เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหม...

บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
5 . พนักงานขายวางสเปค
- นำเสนอและวางสเป็คกระจกกับผู้ออกแบบสถาปัตยกรรม มัณฑนากร รวมถึงเจ้าของโครงการ - ให้คำปรึกษา แนะนำในด้านวัสดุที่ใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรม และการตกแต่งภายใน - ศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์แนวโน้มความนิยมในก...

บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ