JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานจัดซื้อ/จัดจ้างทั่วไป
- การตรวจสอบใบขอซื้อ ก่อนการสั่งซื้อ - การขอราคาจากผู้ขาย - การทำข้อมูลเปรียบเทียบราคา - การเจรจาต่อรองราคา - การสั่งซื้อสินค้ารวมถึงการติดตามการส่งสินค้า - การแก้ไขปัญหาการการสั่งซื้อสินค้าในเบื...

บริษัท สิริ 28 จำกัด
เงินเดือน ตามโครงการบริษัท
16 ก.ย. 62
2 . Foreman ( งานระบบปรับอากาศ , งานไฟฟ้า)
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดการ - ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไป...

บริษัท สิริ 28 จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ย. 62
3 . Engineer
1. เขียนแบบงานระบบ 2. ถอดแบบงานระบบ 3. ทำราคางานระบบ 4. ทำเอกสารประกอบการนำเสนองาน 5. ทำเอกสารงานโครงการ 6. ติดต่อประสานงาน รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างในทุกขั้นตอน เพื่อให้กา...

บริษัท สิริ 28 จำกัด
เงินเดือน ตามโครงการบริษัท
16 ก.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ