JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถ 6 ล้อ
- ขนส่งของให้ถึงจุดหมายตามที่กำหนด - ดูแลบำรุงรักษารถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - รับผิดชอบงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอฟเว่อร์ ไบร้ท อินดัสเทรียล จำกัด
1 อัตรา
22 มิ.ย. 62
2 . พนักงานทั่วไป (ผู้พิการ)
- ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย ขึ้นอยู่กับความสามารถและความเหมาะสม

บริษัท เอฟเว่อร์ ไบร้ท อินดัสเทรียล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 มิ.ย. 62
3 . Shipping Assistant
- Shipping Document key in. - Shipping Schedules checking.

บริษัท เอฟเว่อร์ ไบร้ท อินดัสเทรียล จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ IT
ดูแลระบบ IT ของบริษัท ติดตั้งระบบ เขียนโปรแกรม

บริษัท เอฟเว่อร์ ไบร้ท อินดัสเทรียล จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ AUTO CAD /CAM
- เขียนแบบโดยใช้โปรแกรม Auto Cad (2D) CAM-3D (UG) - setup เครื่อง CNC ให้พร้อมสำหรับการผลิตชิ้นงาน - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท เอฟเว่อร์ ไบร้ท อินดัสเทรียล จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ