JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales Support (เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย)
- Support ฝ่ายขาย (งาน New, Renew และลูกค้ารายย่อย) - บันทึกข้อมูลการขายต่างๆ ลงระบบของบริษัท - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนบันทึกข้อมูลและจัดส่งให้ผู้เกี่ยวข้อง - ติดต่อประสานงานกับบริษัทประกัน...

บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ์N/A
21 มิ.ย. 62
2 . Sales Leader for Face to Face(เขตภาคกลางตอนล่าง)
1. ดูแลและควบคุมยอดขายที่ผ่านช่องทาง Face to Face ตามเขตพื้นที่ ที่ได้รับผิดชอบ 2. Monitor ยอดขายรายวันของพนักงานขาย 3. ดูแลพนักงานพนักงานขาย ช่วยแก้ไขปัญหา และตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการขาย 4....

บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000-70,000
21 มิ.ย. 62
3 . Insurance Consultant (ประจำสาขาอิออนทั่วประเทศ)
1.นำเสนอการขายแบบประกันภัย ตามความต้องการของลูกค้าที่มาใช้บริการภายใน สาขาอิออน เพื่อสร้างยอดขายประกันภัยให้แก่บริษัทฯ 2.สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานในสาขา รวมถึงลูกค้า เพื่อสามารถเพิ่มโอกาสในกา...

บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน + เบี้ยขยัน + Incentive
21 มิ.ย. 62
4 . New Business (Non Motor Insurance )
1. ติดต่อประสานงานกับทางบริษัทประกันภัย ติดตามกรมธรรม์ เพื่อจัดส่งให้ลูกค้า 2. หาลูกค้าใหม่ 3. ขยายงานกับลูกค้ารายเดิม เพื่อเพิ่มยอดขาย 4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน N/A
21 มิ.ย. 62
5 . Tele-sales ประกันรถยนต์รับสมัครด่วน !
1.เสนอขายประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจและภาคบังคับ ผ่านโทรศัพท์ (กรณีลูกค้าใหม่ที่ติดต่อเข้ามาในแต่ละวัน) 2.เสนอขายประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจและภาคบังคับ ผ่านทางโทรศัพท์ล่วงหน้า 3 เดือน สำหรับลูกค้าต่ออาย...

บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ