JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี(ต้นทุน)รับสมัครด่วน !
- จัดทำบัญชีต้นทุนแยกประเภทตามแผนกผลิต - จัดทำราคาบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่างๆ - จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือประจำเดือน - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง / ตามประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการขายรับสมัครด่วน !
-ประสานงานระหว่างผู้แทนขาย และแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง -ประสานงานกับขนส่งที่ส่งสินค้าไปยังร้านค้า -Support เอกสารต่างๆ ให้กับผู้จัดการ, Sales Supervisor -ควบคุมเอกสารเข้า-ออก ของแผนก -ทำรายงานยอดขา...

บริษัท คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
3 . ผู้จัดการแผนกคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1. วางแผนการใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป และบริหารงานสต๊อคสินค้าอย่างเป็นระบบ 2. ควบคุมการดำเนินงานรับเข้า-เบิกจ่าย และจัดเก็บสินค้าภายในคลังให้มีความถูกต้อง รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการจัด...

บริษัท คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง / ตามประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่การตลาด (ปฏิบัติงานที่พัฒนาการซอย 40)รับสมัครด่วน !
1. งานเอกสาร - รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลทางการตลาด - จัดเตรียม และดูแลเอกสารของฝ่ายการตลาด 2. งานติดต่อประสานงาน - ประสานงานกับแผนกวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยการทำแบบทดสอบ และส...

บริษัท คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 มิ.ย. 62
5 . จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
1. จัดทำแผนส่งเสริมความปลอดภัย 2. รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามหน้าที่ของ จป.วิชาชีพ ที่กฎหมายกำหนด 3. วิเคราะห์และตรวจหาสาเหตุการประสบอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยอ...

บริษัท คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่บุคคล Payroll Officer รับสมัครด่วน !
- คำนวณเงินเดือน เงินโอที เงินอื่นๆ โดยใช้โปรแกรม Powervision - ดูแลเรื่องระบบ Time attendance การมาปฏิบัติงาน การขาดลา มาสาย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - ยื่นเข้า-ออกประกันสังคม ยื่นแบบ ภงด.1 , 90,91 ดู...

บริษัท คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
7 . ผู้แทนขายกรุงเทพ รับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบยอดขายตามเป้าหมายของบริษัท - บริหารงานหน้าร้าน เช่น จำนวนสินค้าในสต็อก, Display - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ จำกัด
เงินเดือน สามารถเจรจาได้
19 มิ.ย. 62
8 . ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์/ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์รับสมัครด่วน !
- วางแผนการสรรหา คัดเลือก โยกย้ายและบรรจุแต่งตั้งกำลังพลให้สอดคล้องกับแผนงาน - ควบคุมดูแลการจัดทำประวัติพนักงาน และบันทึกสถิติการทำงานต่างๆ - ควบคุมดูแลงานประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน - ควบค...

บริษัท คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ