JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
- ตรวจสอบเอกสารต่างๆ - ประสานงานกับฝ่ายขาย - ติดต่อกับหน่วยงานภายในและภายนอก - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 น. - 17.00 น. หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ **ไม่พิจ...

บริษัท จรูญเภสัช จำกัด
เงินเดือน 13,000 - 15,000 บาท
16 พ.ค. 62
2 . พนักงานรับ-ส่งเอกสาร
- เก็บเช็ค วางบิล - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ 08.00 น. - 17.00 น.

บริษัท จรูญเภสัช จำกัด
1 อัตรา (ไม่พิจารณาผู้สมัครไม่มีรูปถ่าย)
เงินเดือน 10,000 - 12,000
15 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- บันทึกบัญชีทั้งด้านรับและด้านจ่าย - คีย์ข้อมูลและจัดทำเอกสารข้อมูลต่าง ๆ - สรุปยอดรายงานต่าง ๆ ประจำเดือน - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 น. - 17.00 น. ห...

บริษัท จรูญเภสัช จำกัด
เงินเดือน 13,000 - 15,000
15 พ.ค. 62
4 . พนักงานขายร้านค้า (กรุงเทพ)
- ปฏิบัติงานขายให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - เปิดตลาดลูกค้าใหม่และดูแลลูกค้าเก่าในเขตการขายที่รับผิดชอบ - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ผู้แทนยาโดยตรง พร้อมที่จะเรียนรู้ - สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ได้ ...

บริษัท จรูญเภสัช จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง(ไม่รวมสวัสดิการอื่น ๆ)
15 พ.ค. 62
5 . Product Specialist (เภสัชกรด้านวิชาการ) รับสมัครด่วน !
- ทำหน้าที่ให้ข้อมูลความรู้เชิงวิชาการของผลิตภัณฑ์ในบริษัทต่อลูกค้า และให้คำปรึกษาตอบข้อสงสัยประสานงานให้ความรู้กับฝ่ายขายและผู้บริโภคทั่วไปเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริษัท - รวบรวมข้อมูล, จัดทำเอ...

บริษัท จรูญเภสัช จำกัด
1 อัตรา (Eng ดี - ไม่พิจารณาผู้สมัครไม่มีรูปถ่าย)
เงินเดือน ตามตกลง(ไม่รวมสวัสดิการอื่น ๆ)
15 พ.ค. 62
6 . ผู้แทนยา - พนักงานขายกรุงเทพ (รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น)
- ปฏิบัติงานขายให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - เปิดตลาดลูกค้าใหม่และดูแลลูกค้าเก่าในเขตการขายที่รับผิดชอบ - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ผู้แทนยาโดยตรง พร้อมที่จะเรียนรู้ - สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ได้...

บริษัท จรูญเภสัช จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง(ไม่รวมสวัสดิการอื่น ๆ)
15 พ.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
- จัดทำเงินเดือน คิดค่าคอมมิชชั่น รายได้อื่น ๆ ของพนักงาน และสวัสดิการต่าง ๆ - งานด้านประกันสังคม (แจ้งเข้า - แจ้งออก - ประโยชน์ทดแทน - เงินสมทบ) - งานด้านภาษี (ภ.ง.ด.1 - ภ.ง.ด.1ก - หนังสือรับรองภาษ...

บริษัท จรูญเภสัช จำกัด
เงินเดือน 13,000 - 15,000
15 พ.ค. 62
8 . ผู้แทนยา - พนักงานขายต่างจังหวัดรับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติงานขายให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - เปิดตลาดลูกค้าใหม่และดูแลลูกค้าเก่าในเขตการขายที่รับผิดชอบ - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ผู้แทนยาโดยตรง พร้อมที่จะเรียนรู้ - สามารถปฏิบัติงานได้ทุกวัน ( ย...

บริษัท จรูญเภสัช จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง(ไม่รวมสวัสดิการอื่น ๆ)
15 พ.ค. 62
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ