JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างไฟฟ้า
1. ตรวจสอบ ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรให้สามารถทำงานได้ตามปกติ 2. บำรุงรักษาอุปกรณ์ในการทำงานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

AGC Flat Glass (Thailand) Public Company Limited
21 ส.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ