เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QMR
1.รับนโยบายคุณภาพจากผู้บริหาร สื่อสารและถ่ายทอดให้ทั้งองค์กรรับทราบ 2.ติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ายทั้งในองค์กรและนอกองค์กรเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพตามระบบที่รับรอง Food System เช่น GMP-HACCP,BRC,HALAL เ...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างฯ
7 ธ.ค. 61
2 . Export Sales Coordinatorรับสมัครด่วน !
หน้าที่และความรับผิดชอบ - จัดการประสานงานด้านเอกสาร ดูแล จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการขายสินค้าไปยังต่างประเทศ - ติดต่อประสานงานการขายและการส่งออก กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยว...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
7 ธ.ค. 61
3 . HR Supervisor Urgently Required !
1. จัดทำ time Attendance 2. Payroll 3. ประสานงานกับสถานฝึกอบรมต่างๆ 4. อื่นๆทีไ่ด้รับมอบหมาย

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
7 ธ.ค. 61
4 . พนักงานขาย (PC/Pretty)
- แนะนำและเชียร์ขายผลิตภันฑ์ให้กับลูกค้า - จัดเรียงสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - ตรวจนับสินค้าและเตรียมสินค้าให้พร้อมขายอยู่เสมอ - เช็คสต๊อคและสรุปยอดขายเป็นรายงาน รายวัน และรายเดือน - ปฎิบั...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
7 ธ.ค. 61
5 . Traditional Trade Sales Executive (พนักงานขายประจำภาค)
- ดูแลรับผิดขอบเรื่องยอดขายโดยนำเสนอสินค้าแก่ร้านค้า, จัดโปรโมชั่นและกิจกรรม เพื่อกระตุ้นให้เกิดยอดขายสูงสุด

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
7 ธ.ค. 61
6 . Modern Trade Sales Director (ประจำสาทร)
- ควบคุมทีมขายโมเดิร์นเทรด - ประเมินสถานการณ์ตลาด กำหนดกลยุทธ์และนโยบายการขายให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทและช่องทางโมเดิร์นเทรด - วางแผนการขายและกิจกรรมส่งเสริมการขาย - ดูแล/บริหารจัดการเพื่อให้ยอดข...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
7 ธ.ค. 61
7 . HORECA Sales Officer (ประจำสาทร)
- นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ในกับช่องทาง HORECA/Food Services (เครือโรงแรม ร้านอาหาร และ Catering) - วางแผนการขายและเป้าขาย - ดูแลลูกค้ารายเก่า และหาลูกค้ารายใหม่ - ติดตามการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า - ปร...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
7 ธ.ค. 61
8 . R&D Manager
- ทดลองตัวอย่าง วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ในเชิงสร้างสรรค์ และสอดคล้องกับกฎหมาย - ร่วมประสานงาน Test run กับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง - ต่อต่อ Supplier - จัดทำ Product S...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
7 ธ.ค. 61
9 . Production Planning Manager
- วางแผนการผลิต - ตรวจสอบความพร้อมวัสถุดิบและควบคุมวัตถุดิบให้เหมาะสมกับความต้องการ - สรุปข้อมูลการผลิตและการใช้วัตถุดิบจริง - ควบคุมและดูแลการส่งมอบให้เป็นไปตาม Delivery Schedule ของลูกค้า ...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
7 ธ.ค. 61
10 . Financial Controller
- ตรวจสอบรายการรับ – จ่ายของทุกแผนกในองค์กร และจัดทำรายงานรายเดือน - จัดทำรายงานเฉพาะกิจบางอย่างตามคำขอของทีมขาย ทีมการตลาด และผู้บริหาร - ส่งรายงานรายไตรมาส รายปี รายเดือน - ประสานงานกับการตลาดและ...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
7 ธ.ค. 61
11 . Cost Accounting Supervisor (หัวหน้างานบัญชีต้นทุน)
- ดูแลงานด้านบัญชีต้นทุนโรงงานทั้งระบบ - วิเคราะห์ต้นทุนสินค้าและต้นทุนการผลิต - จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายและข้อมูลฝ่ายผลิต - จัดทำและตรวจสอบสต๊อกสินค้าคงเหลือ - เสนอแนวทางลดต้นทุนสินค้า และต้นทุน...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
7 ธ.ค. 61
12 . ช่างภาพ - วีดีโอ-ตัดต่อ-Creative (ประจำสาทร)
- ถ่ายทำภาพเคลื่อนไหวและตัดต่อวีดีโอได้ - มีความคิดสร้างสรรค์ในงานด้าน Effects ทางภาพและเสียง - มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
7 ธ.ค. 61
13 . Brand & Marketing Manager (ประจำสาทร)
• วางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และสอดคล้องกับงบประมาณเพื่อให้บรรลุเป้าหมายยอดขาย/กำไรของบริษัทฯ • วางแผนการสื่อสารการตลาดทุกช่องทาง ทั้ง Above the line และ Below the line เพื่อสร้า...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
7 ธ.ค. 61
14 . Factory Manager (ประจำปทุมธานี)
-วางแผนและควบคุมกระบวนการผลิตสินค้าในโรงงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนงานที่กำหนด -ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆให้ดำเนินงานให้เป็นไปใทิศทางเดียวกันและเป็นไปตามแผนงานและนโยบายที่วางไว้ -มีการพัฒนาและปรับ...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
7 ธ.ค. 61
15 . HR Manager/ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล (ประจำสาทร และ/หรือ ปทุมธานี) ด่วนมาก
1. วางแผน กำกับดูแล และประสานงานด้านนโยบายเกี่ยวกับงานบุคลากรขององค์กร 2. สรรหาและจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 3. จัดทำ KPI เพื่อประเมินผลการทำงานของพนักงานและแผนก ดำเนินการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรให...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
7 ธ.ค. 61
16 . Purchasing Supervisor / Officer (จัดซื้อในและต่างประเทศ)
1. ดูแลจัดการคำสั่งซื้อและประสานงานระหว่างซัพพลายเออร์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ตรวจสอบและประสานงานระหว่างซัพพลายเออร์ในประเทศและต่างประเทศ 3. ทำหน้าที่ดำเนินการซื้อเมื่อจำเป็นและรายงานการสั่งซื้...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
7 ธ.ค. 61
17 . ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง (ประจำสมุทรปราการ และ/หรือ ปทุมธานี)
- วางแผนการใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้าสำเร็จรูปและวัตถุดิบ - บริหารงานสต๊อกสินค้าให้เป็นไปอย่างมีระบบและประสิทธิภาพ - ควบคุมการดำเนินงานรับเข้าเบิกจ่าย และจัดเก็บสินค้าในคลังให้มีความถูกต้องและมีระบบ ...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
7 ธ.ค. 61
18 . Trade Marketing Manager & Trade Marketing Officer (ประจำสาทร)
1.กำหนดกลยุทธ์การขาย แผนกิจกรรมส่งเสริมการขายรายปี และดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อสนับสนุนทีมงานขายและเพื่อนคู่ค้าในแต่ละช่องทางการขาย 2.วิเคราะห์กำไร-ขาดทุน การจัดรายการในห้าง MT และร้านค...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
7 ธ.ค. 61
19 . Executive Secretary / เลขานุการผู้บริหาร
1.รับมอบหมายงานจากผู้บริหาร ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 2.ดูแลตารางการนัดหมายของผู้บริหาร จัดทำเอกสาร และรายงานการประชุม 3.สนับสนุนภารกิจของผู้บริหาร/องค์กรตามที่ได้รับมอบหมาย 4.งานอื่นๆ ที่ไ...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
7 ธ.ค. 61
20 . Accounting & Finance Manager / ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน
- วางแผน ควบคุมและตรวจสอบระบบการจัดทำบัญชี - ปิดบัญชีรายเดือนและรายปี จัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินและวิเคราะห์งบการเงิน - ควบคุมการหมุนเวียนของเงินอย่างมีประสิทธิภาพ - วางแผนการหาแหล่งเงินทุน - ว...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
7 ธ.ค. 61
21 . พนักงานขับรถส่งสินค้า (ประจำบางปู)
- มีความรับผิดชอบสูง - รู้เส้นทางเป็นอย่างดี - ขยัน อดทนต่องานหนัก - ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
7 ธ.ค. 61
22 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี (ประจำบางปู)
- ติดตามทวงถามหนี้ - ตัดรับลูกหนี้ในระบบบัญชี - ดำเนินการจัดทำใบวางบิลและรับเช็คตามกำหนด - ทำรายงานลูกหนี้คงเหลือ - งานอื่นๆที่ต้องรับมอบหมาย

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
7 ธ.ค. 61
23 . แม่บ้านสำนักงาน (บางปู)รับสมัครด่วน !
1. ดูแลรักษาความสะอาด ภายใน ของสำนักงานทั้งหมด 2. ทำความสะอาดห้องประชุม ห้องผู้บริหาร และห้องส่วนกลาง 3. ดูแลความเรียบร้อยภาพรวมให้ห้องประชุมมีความพร้อมอยู่เสมอ 4. บริการเสริฟเครื่องดื่ม ให้กับบุคค...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
7 ธ.ค. 61
24 . IT Support รับสมัครด่วน !
- ให้คำปรึกษาในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง - ดำเนินการจัดซื้อด้านคอมพิวเตอร์ให้เหมาะกับการใช้งาน และควบคุมค่าใช้จ่าย - จัดทำรายงาน อุปกรณ์เครื่องใช้ด้าน IT ทั้งหมดขององค์กร - บำรุง...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
7 ธ.ค. 61
25 . Key Account Manager (ประจำสาทร)
- มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการขายและบริหารงานขายด้าน Modern Trade อย่างน้อย 5 ปี - วางแผนเป้าขาย, การส่งเสริมการขาย, ประสานงานและติดตามงานกับจัดซื้อ พร้อมทั้งดำเนินงานขายทั้งหมดให้เป็นไปตามเป้าและ KPI...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
7 ธ.ค. 61
26 . IT Manager (ประจำสาทร และ/หรือ ปทุมธานี)
1. ติดตั้ง ดูแลรักษา และซ่อมบำรุง Hardware / Software ดูแลรักษาความปลอดภัยเครือข่ายและข้อมูลผู้ใช้ 2. วางนโยบาย ออกแบบ ติดตั้ง และแก้ไขระบบ Network, Server, ระบบกล้องวงจรปิด, อีเมล, ฐานข้อมูลต่างๆ แล...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
7 ธ.ค. 61
27 . Export Sales (Chinese-Speaking) ประจำสาทร
- เสนอขายสินค้าให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในต่างประเทศ - วิเคราะห์และติดตามลูกค้าเพื่อสร้างยอดขายต่างประเทศให้บรรลุเป้าหมาย - วางแผนการขายและกำหนดเป้าการขายประจำปี - สรรหาลูกค้ารายใหม่ๆ เพื่อเพิ่...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
7 ธ.ค. 61
28 . Sales Admin
- สามารถประสานงานขายกับคู่ค้า, โรงงานและแผนกต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - จัดทำข้อมูลรายงานการขายเสนอต่อทีม - สามารถผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย - วางแผนการขายและการตลาด - งานอื่นๆ ที่ได้รับม...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
7 ธ.ค. 61
29 . Merchandiser (พนักงานจัดเรียงสินค้า)
1.ออกตรวจร้านค้า/ห้างสรรพสินค้า, จัดเรียงสินค้าหน้าชั้นวาง, ควบคุมดูแลสต็อคสินค้าทั้งในคลังสินค้าและหน้าร้านค้า เพื่อให้มีสินค้าจำหน่ายเพียงพอกับความต้องการของลูกค้า 2.ประสานงานกับฝ่ายขายเพื่อตั้งเป้...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
7 ธ.ค. 61
30 . Key Account Executive (ประจำสาทร)
- มีประสบการณ์การขายและบริหารงานขายด้าน Modern Trade อย่างน้อย 3 ปี - วางแผนเป้าขาย, การส่งเสริมการขาย, ประสานงานและติดตามงานกับจัดซื้อ พร้อมทั้งดำเนินงานขายทั้งหมดให้เป็นไปตามเป้าและ KPI ที่วางไว...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
7 ธ.ค. 61
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ