JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 22 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Quality Supervisorรับสมัครด่วน !
-งานด้านควบคุมการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ -งานด้านควบคุมการประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้ลูกค้า -รับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อนำมาแก้ไขและป้องกันปัญหา -งานด้านวิเคราะห์ผลการทดสอบและจัดทำรายงานเสนอต่อ...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
2 . Customer Service (ประจำสาทร)รับสมัครด่วน !
1.ปฏิบัติงานด้านการขายด้วยการติดต่อลูกค้าผ่านโทรศัพท์และช่องทางออนไลน์ 2.ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามเรืองผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัท 3.จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลลูกค้า เพือนำมาพัฒนาระบบงาน 4.บร...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
3 . Quality Manager รับสมัครด่วน !
1.วางแผนการตรวจสอบคุณภาพและวัตถุดิบ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและ ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด 2.ประสานงานกับผู้ผลิต, จัดซื้อหรือฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไข ปัญหาคุณภาพของวัตถุดิบ 3....

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
22 มิ.ย. 62
4 . Marketing Executive (ประจำสาทร)รับสมัครด่วน !
1.จัดทำแผนงานการตลาดตามช่องทางจำหน่ายที่ได้รับมอบหมาย ร่วมจัดทำ กิจกรรมส่งเสริมการขายรายปี และดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อ สนับสนุนทีมงานขายและเพื่อนคู่ค้าในแต่ละช่องทางการขาย 2.สำ...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
22 มิ.ย. 62
5 . PR Officer (ประจำสาทร)รับสมัครด่วน !
1.เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ - คิดประเด็นข่าว - ร่างข่าวประชาสัมพันธ์ - ส่งข่าวออกให้สื่อมวลชน 2.ทำรายงานสรุปผลประชาสัมพันธ์ทุกเดือน - รวบรวมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ - คิดมูลค่า PR Value ...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
22 มิ.ย. 62
6 . พนักงานขาย (PC/Pretty)รับสมัครด่วน !
- แนะนำและเชียร์ขายผลิตภันฑ์ให้กับลูกค้า - จัดเรียงสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - ตรวจนับสินค้าและเตรียมสินค้าให้พร้อมขายอยู่เสมอ - เช็คสต๊อคและสรุปยอดขายเป็นรายงาน รายวัน และรายเดือน - ปฎิบั...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
22 มิ.ย. 62
7 . Traditional Trade Sales Executive (พนักงานขายประจำภาค)รับสมัครด่วน !
1.นำเสนอขายสินค้าของบริษัท -จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมตัวอย่างสินค้านำเสนอต่อร้านค้า/ลูกค้า -ติดตามผลการปฏิบัติงานกับร้านค้า/ลูกค้า เพื่อนำสินค้าของบริษัท วางจำหน่ายบนชั้นวาง 2.จัด...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
22 มิ.ย. 62
8 . Modern Trade Sales Director (ประจำสาทร)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมทีมขายโมเดิร์นเทรด - ประเมินสถานการณ์ตลาด กำหนดกลยุทธ์และนโยบายการขายให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทและช่องทางโมเดิร์นเทรด - วางแผนการขายและกิจกรรมส่งเสริมการขาย - ดูแล/บริหารจัดการเพื่อให้ยอดข...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
22 มิ.ย. 62
9 . HORECA Sales Executive รับสมัครด่วน !
1.นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ในกับช่องทาง HORECA/Food Services (เครือ โรงแรม ร้านอาหาร และ Catering) 2.วางแผนการขายและเป้าขาย 3.ดูแลลูกค้ารายเก่า และหาลูกค้ารายใหม่ 4.ติดตามการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า ...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
22 มิ.ย. 62
10 . RD Manager รับสมัครด่วน !
1.วางแผนกลยุทธ์การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2.ควบคุม ตรวจสอบ ติดตามการทดลองตัวอย่าง วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ในเชิงสร้างสรรค์ และสอดคล้องกับ กฎหมาย 3.ร่วมประสานงาน ...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
22 มิ.ย. 62
11 . Photographer-VDO Editor (ประจำสาทร)รับสมัครด่วน !
1.งานถ่าย-ตัดต่อภาพวีดีโอ ถ่ายภาพนิ่ง 2.งานออกแบบ เช่น โบรชัวร์ โปสเตอร์ หนังสือ แคตตาล็อก 3.ติดต่อประสานทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อสั่งผลิต ตรวจสอบงานก่อนผลิต และรับมอบงาน 3.และงานอื่นๆ ตามที่...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
22 มิ.ย. 62
12 . Brand & Marketing Manager (ประจำสาทร) รับสมัครด่วน !
1.วางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และสอดคล้องกับงบ ประมาณเพื่อให้บรรลุเป้าหมายยอดขาย/กำไรของบริษัทฯ 2.วางแผนการสื่อสารการตลาดทุกช่องทาง ทั้ง Above the line และ Below the line เพ...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
22 มิ.ย. 62
13 . Trade Marketing Manager (ประจำสาทร) รับสมัครด่วน !
1.กำหนดกลยุทธ์การตลาด แผนกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อสนับสนุนทีมงานขายและเพื่อนคู่ค้าในแต่ละช่องทางการขาย 2.วิเคราะห์กำไร-ขาดทุน การจัดรายการในห้าง MT และร้านค้า...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
22 มิ.ย. 62
14 . Executive Secretary / เลขานุการผู้บริหารรับสมัครด่วน !
1.รับมอบหมายงานจากผู้บริหาร ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 2.ดูแลตารางการนัดหมายของผู้บริหาร จัดทำเอกสาร และรายงานการประชุม 3.สนับสนุนภารกิจของผู้บริหาร/องค์กรตามที่ได้รับมอบหมาย 4.งานอื่นๆ ที่ไ...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
22 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำบางปู) รับสมัครด่วน !
1.บันทึกข้อมูลขาย (S/O) เข้าระบบบัญชี -Print คำสั่งซื้อจาก E-mail และระบบของลูกค้า -บันทึกข้อมูลเข้าระบบรับจอง หากเป็นลูกค้าใหม่ให้เพิ่มที่ฐานข้อมูลด้วย -ปรับปรุงฐานข้อมูลของลูกค้าให้ทันสมัย...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
22 มิ.ย. 62
16 . IT Manager (ประจำปทุมธานี)รับสมัครด่วน !
1. ติดตั้ง ดูแลรักษา และซ่อมบำรุง Hardware / Software ดูแลรักษาความปลอดภัยเครือข่ายและข้อมูลผู้ใช้ 2. วางนโยบาย ออกแบบ ติดตั้ง และแก้ไขระบบ Network, Server, ระบบกล้องวงจรปิด, อีเมล, ฐานข้อมูลต่างๆ แล...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 มิ.ย. 62
17 . Export Sales Executive (ประจำสาทร)รับสมัครด่วน !
1.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศ -ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น จำนวนสินค้า, การ ส่งสินค้า ฯลฯ -สร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเพื่อรักษายอดขายและเพิ่มยอดขายในอ...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
22 มิ.ย. 62
18 . Merchandiser (พนักงานตรวจและจัดเรียงสินค้า)รับสมัครด่วน !
1.ออกตรวจร้านค้า/ห้างสรรพสินค้า, จัดเรียงสินค้าหน้าชั้นวาง, ควบคุมดูแลสต็อคสินค้าทั้งในคลังสินค้าและหน้าร้านค้า เพื่อให้มีสินค้าจำหน่ายเพียงพอกับความต้องการของลูกค้า 2.ประสานงานกับฝ่ายขายเพื่อตั้งเป้...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
22 มิ.ย. 62
19 . Key Account Executive (ประจำสาทร)รับสมัครด่วน !
1.นำเสนอขายสินค้าของบริษัทต่อห้างสรรพสินค้า -จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมตัวอย่างสินค้านำเสนอต่อจัดซื้อของห้าง สรรพสินค้า -ติดตามผลการปฏิบัติงานกับจัดซื้อห้างสรรพสินค้า เพื่อนำสินค้าข...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
22 มิ.ย. 62
20 . Import Officer/เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศUrgently Required !
1.สรรหาผู้ขายต่างประเทศ เพื่อจัดซื้อให้ทันรอบความต้องการสินค้า 2.ติดต่อเจรจาเงื่อนไขต่างๆกับผู้ขาย เพื่อให้ได้ราคาและคุณภาพเหมาะสม 3.จัดทำประมาณการสั่งซื่อสินค้า ควบคุมการสั่งซื้อและค่าใช้จ่ายให้เ...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
21 . Maintenance Managerรับสมัครด่วน !
-วางแผน ควบคุม ตรวจสอบงานด้านระบบ Maintenance ทั้งหมดของ โรงงาน อาทิ เครื่องจักร ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำดี ระบบน้ำเสีย ระบบดับ เพลิง&สัญญาณตือน ระบบไอน้ำ ระบบลม ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบ สื่อสาร และร...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
22 . Technician Supervisor (หัวหน้างานช่างเทคนิค) Maintenance/ Utilityรับสมัครด่วน !
Maintenance Supervisor จํานวน 1 อัตรา 1.จัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงาน รวมทั้งทำบันทึกประวัติเครื่องจักรทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง 2.ควบคุมดูแลช่าง Technician (Support line)ทั้งหมดให้ปฏิบัติตา...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
18 มิ.ย. 62
 พบ 22 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ