JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Quality Manager รับสมัครด่วน !
1.วางแผนการตรวจสอบคุณภาพและวัตถุดิบ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและ ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด 2.ประสานงานกับผู้ผลิต, จัดซื้อหรือฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไข ปัญหาคุณภาพของวัตถุดิบ 3....

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
18 เม.ย. 62
2 . Warehouse & Logistic Managerรับสมัครด่วน !
1.วางแผนการใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้า และบริหารงานสต๊อกสินค้าให้เป็นไปอย่างมี ระบบและมีประสิทธิภาพ และวางแผนการส่งสินค้าให้ลูกค้าได้รับสินค้าทัน เวลาและมีสภาพสมบูรณ์ 2.ควบคุมการดำเนินงาน รับเข้า-เ...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
18 เม.ย. 62
3 . Marketing Executive (ประจำสาทร)รับสมัครด่วน !
1.จัดทำแผนงานการตลาดตามช่องทางจำหน่ายที่ได้รับมอบหมาย ร่วมจัดทำ กิจกรรมส่งเสริมการขายรายปี และดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อ สนับสนุนทีมงานขายและเพื่อนคู่ค้าในแต่ละช่องทางการขาย 2.สำ...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
18 เม.ย. 62
4 . PR Officer (ประจำสาทร)รับสมัครด่วน !
1.เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ - คิดประเด็นข่าว - ร่างข่าวประชาสัมพันธ์ - ส่งข่าวออกให้สื่อมวลชน 2.ทำรายงานสรุปผลประชาสัมพันธ์ทุกเดือน - รวบรวมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ - คิดมูลค่า PR Value ...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
18 เม.ย. 62
5 . พนักงานขับรถผู้บริหาร รับสมัครด่วน !
-ขับรถรับและส่งผู้บริหาร -ศึกษาเส้นทาง เพื่อให้การเดินทางของผู้บริหารถึงที่หมายได้ทันหรือก่อนเวลา -ดูแล และรักษาทำความสะอาดรถยนต์ให้พร้อมใช้งานและสะอาดตลอดเวลา -งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
18 เม.ย. 62
6 . Export Sales Coordinatorรับสมัครด่วน !
1.รับออเดอร์จากลูกค้า/Export Sales และเปิด PROFORMA INVOICE 2.ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อจัดเตรียมสินค้า จอง LOT และ CONFIRM วันที่ในการโหลดสินค้า คำนวณจำนวน STICKER และขอใบ เสนอราคา เ...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
18 เม.ย. 62
7 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ประจำบางปู)รับสมัครด่วน !
1.กำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งกำหนดระบบ บัญชีและการเงินให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท 2.ควบคุมการจัดทำบัญชี และตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ ถูกต้...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
18 เม.ย. 62
8 . Traditional Trade Sales Executive (พนักงานขายประจำภาค)รับสมัครด่วน !
1.นำเสนอขายสินค้าของบริษัท -จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมตัวอย่างสินค้านำเสนอต่อร้านค้า/ลูกค้า -ติดตามผลการปฏิบัติงานกับร้านค้า/ลูกค้า เพื่อนำสินค้าของบริษัท วางจำหน่ายบนชั้นวาง 2.จัด...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
18 เม.ย. 62
9 . HORECA Sales Executive รับสมัครด่วน !
1.นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ในกับช่องทาง HORECA/Food Services (เครือ โรงแรม ร้านอาหาร และ Catering) 2.วางแผนการขายและเป้าขาย 3.ดูแลลูกค้ารายเก่า และหาลูกค้ารายใหม่ 4.ติดตามการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า ...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
18 เม.ย. 62
10 . RD Manager รับสมัครด่วน !
1.วางแผนกลยุทธ์การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2.ควบคุม ตรวจสอบ ติดตามการทดลองตัวอย่าง วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ในเชิงสร้างสรรค์ และสอดคล้องกับ กฎหมาย 3.ร่วมประสานงาน ...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
18 เม.ย. 62
11 . Demand & Production Planning Manager รับสมัครด่วน !
1.วางแผนออเดอร์ การผลิต การสั่งวัตถุดิบ และควบคุมดูแลทีมงาน 2.ประสานงานกับฝ่ายขายเพื่อสรุป Demand Forecast 3.วางแผนการผลิต 4.ตรวจสอบความพร้อมวัตถุดิบและควบคุมวัตถุดิบให้เหมาะสมกับความต้องการ 5.สรุ...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
18 เม.ย. 62
12 . Financial Controller (ประจำบางปู) รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบรายการรับ – จ่ายของทุกแผนกในองค์กร และจัดทำรายงานราย เดือน 2.จัดทำรายงานเฉพาะกิจบางอย่างตามคำขอของทีมขาย ทีมการตลาด และผู้ บริหาร 3.ส่งรายงานรายไตรมาส รายปี รายเดือน 4.ประสานงานกับกา...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
18 เม.ย. 62
13 . Cost Accounting Supervisor/หัวหน้างานบัญชีต้นทุน (ประจำ บางปู) รับสมัครด่วน !
1.จัดทำบัญชีต้นทุนโรงงานทั้งระบบ 2.วิเคราะห์ต้นทุนสินค้าและต้นทุนการผลิต 3.จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายและข้อมูลฝ่ายผลิต 4.จัดทำและตรวจสอบสต๊อกสินค้าคงเหลือ 5.เสนอแนวทางลดต้นทุนสินค้า และต้นทุนการผลิ...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
18 เม.ย. 62
14 . Photographer-VDO Editor (ประจำสาทร)รับสมัครด่วน !
1.งานถ่าย-ตัดต่อภาพวีดีโอ ถ่ายภาพนิ่ง 2.งานออกแบบ เช่น โบรชัวร์ โปสเตอร์ หนังสือ แคตตาล็อก 3.ติดต่อประสานทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อสั่งผลิต ตรวจสอบงานก่อนผลิต และรับมอบงาน 3.และงานอื่นๆ ตามที่...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
18 เม.ย. 62
15 . Brand & Marketing Manager (ประจำสาทร) รับสมัครด่วน !
1.วางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และสอดคล้องกับงบ ประมาณเพื่อให้บรรลุเป้าหมายยอดขาย/กำไรของบริษัทฯ 2.วางแผนการสื่อสารการตลาดทุกช่องทาง ทั้ง Above the line และ Below the line เพ...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
18 เม.ย. 62
16 . Factory Manager (ประจำนวนคร ปทุมธานี)รับสมัครด่วน !
1.กำหนดกลยุทธ์ วางแผน วิเคราะห์ บริหารทรัพยากร บริหารต้นทุน พัฒนา กระบวนการผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพ เพิ่ม Productivity ให้เป็นไป ตามเป้าหมายของโรงงานผลิต 2.ควบคุมสายการผลิต คุณภาพของสินค้าที่ผลิ...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
18 เม.ย. 62
17 . Trade Marketing Manager (ประจำสาทร) รับสมัครด่วน !
1.กำหนดกลยุทธ์การตลาด แผนกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อสนับสนุนทีมงานขายและเพื่อนคู่ค้าในแต่ละช่องทางการขาย 2.วิเคราะห์กำไร-ขาดทุน การจัดรายการในห้าง MT และร้านค้า...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
18 เม.ย. 62
18 . Executive Secretary / เลขานุการผู้บริหารรับสมัครด่วน !
1.รับมอบหมายงานจากผู้บริหาร ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 2.ดูแลตารางการนัดหมายของผู้บริหาร จัดทำเอกสาร และรายงานการประชุม 3.สนับสนุนภารกิจของผู้บริหาร/องค์กรตามที่ได้รับมอบหมาย 4.งานอื่นๆ ที่ไ...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
18 เม.ย. 62
19 . หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน (ประจำบางปู)รับสมัครด่วน !
- วางแผน ควบคุมและตรวจสอบระบบการจัดทำบัญชี - ปิดบัญชีรายเดือนและรายปี จัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินและวิเคราะห์งบการเงิน - ควบคุมการหมุนเวียนของเงินอย่างมีประสิทธิภาพ - วางแผนภาษี - วางแผนและควบคุ...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
18 เม.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำบางปู) รับสมัครด่วน !
1.บันทึกข้อมูลขาย (S/O) เข้าระบบบัญชี -Print คำสั่งซื้อจาก E-mail และระบบของลูกค้า -บันทึกข้อมูลเข้าระบบรับจอง หากเป็นลูกค้าใหม่ให้เพิ่มที่ฐานข้อมูลด้วย -ปรับปรุงฐานข้อมูลของลูกค้าให้ทันสมัย...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
18 เม.ย. 62
21 . Export Sales Executive (ประจำสาทร)รับสมัครด่วน !
1.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศ -ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น จำนวนสินค้า, การ ส่งสินค้า ฯลฯ -สร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเพื่อรักษายอดขายและเพิ่มยอดขายในอ...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
18 เม.ย. 62
22 . Sales Admin (เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย)รับสมัครด่วน !
1.จัดทำใบเสนอราคา - จัดทำใบเสนอราคาให้กับห้างสรรพสินค้า หรือร้านค้าที่เกี่ยวข้อง - ติดตามใบเสนอราคากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.รับออเดอร์จากลูกค้า - รับออเดอร์จากลูกค้าตามข้อมูลที่ได้รับจาก...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
18 เม.ย. 62
23 . Key Account Executive (ประจำสาทร)รับสมัครด่วน !
1.นำเสนอขายสินค้าของบริษัทต่อห้างสรรพสินค้า -จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมตัวอย่างสินค้านำเสนอต่อจัดซื้อของห้าง สรรพสินค้า -ติดตามผลการปฏิบัติงานกับจัดซื้อห้างสรรพสินค้า เพื่อนำสินค้าข...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
18 เม.ย. 62
24 . Customer Service (ประจำสาทร)
1.ปฏิบัติงานด้านการขายด้วยการติดต่อลูกค้าผ่านโทรศัพท์และช่องทางออนไลน์ 2.ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามเรืองผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัท 3.จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลลูกค้า เพือนำมาพัฒนาระบบงาน 4.บร...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
18 เม.ย. 62
25 . Merchandiser (พนักงานตรวจและจัดเรียงสินค้า)รับสมัครด่วน !
1.ออกตรวจร้านค้า/ห้างสรรพสินค้า, จัดเรียงสินค้าหน้าชั้นวาง, ควบคุมดูแลสต็อคสินค้าทั้งในคลังสินค้าและหน้าร้านค้า เพื่อให้มีสินค้าจำหน่ายเพียงพอกับความต้องการของลูกค้า 2.ประสานงานกับฝ่ายขายเพื่อตั้งเป้...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
17 เม.ย. 62
26 . Modern Trade Sales Director (ประจำสาทร)
- ควบคุมทีมขายโมเดิร์นเทรด - ประเมินสถานการณ์ตลาด กำหนดกลยุทธ์และนโยบายการขายให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทและช่องทางโมเดิร์นเทรด - วางแผนการขายและกิจกรรมส่งเสริมการขาย - ดูแล/บริหารจัดการเพื่อให้ยอดข...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
16 เม.ย. 62
27 . เจ้าหน้าที่ธุรการจัดส่ง (Admin Logistics)
1. ตรวจสอบสินค้า - ตรวจสอบสินค้า ล๊อตสินค้าให้ตรงตามรายการสินค้าที่เบิก - แยกสินค้าตามรถขนส่งสินค้า ตรวจสอบสินค้าก่อนนำขึ้นรถให้ตรงตาม บิลส่งของ 4. ติดที่อยู่ข้างกล่อง (ในกรณีที่...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
16 เม.ย. 62
28 . HR Supervisor Urgently Required !
งานด้านสรรหาว่าและผลประโยชน์ตอบแทน 1. สรรหาว่าจ้าง - ลงประกาศ คัดเลือกประวัติ นัดสัมภาษณ์ สัมภาษณ์งาน แจ้งผลสัมภาษณ์ เก็บรักษาใบส มัคร - ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน ทำสัญญาจ้าง ประวัติพนักงานใหม่ - ประ...

บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 เม.ย. 62
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ