JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ IE
- ทำหน้าที่วิเคราะห์วางแผน ออกแบบ และควบคุมงานตามแผนการผลิต รวมทั้งวิธีการควบคุมการทำงาน และต้นทุนการผลิต ปรับปรุงกระบวนการผลิต และวิธีทำงานโดยปลอดภัย เพื่อให้มีประสิทธิภาพ การผลิตสูงขึ้น - อื่น ๆ ตา...

บริษัท คอมมิวเวลเอ็นเตอร์ไพรส์(ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงกัน
13 ส.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ