JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
1. งานด้านบัญชี (รับ-จ่าย) 2. บันทึกรายการบัญชีลงในระบบคอมพิวเตอร์ 3. จัดทำ ภ.ง.ด.1,3,53 และ ภพ.30 ส่งกรมสรรพากร 4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5.ยื่นแบบประกันสังคม 6.ปิดงบการเงิน 7....

Mudus Accounting Co.,Ltd./ บริษัท มิวดัส แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
เงินเดือน 20,000 ขี้นไป
16 พ.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ