JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Business Development Officer (Property-Condo)
1.ดูแลด้านงานออกแบบ งานพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะ Project Condominium 2.วางผัง ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการด้านกายภาพ 3.ติดต่อ ประสานงาน กับจำนวนที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นๆต...

PM Group Co., Ltd.
26 มิ.ย. 62
2 . Marketing Executive (Property-Condo)
1.วางแผนการทำงานและกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์ เพิ่มช่องทางการขาย และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 2.รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนการตลาด 3.ดูแลการทำการตลาดออนไลน์(Facebook/IG/Google)รวมทั้งห...

PM Group Co., Ltd.
เงินเดือน 25,000-40,000
26 มิ.ย. 62
3 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
1.บริหารจัดการในเรื่อง AP Payment & Cash Flow, Cash Forecast Monitoring, Asset Control 2.บริหารจัดการเรื่อง all tax, Wht, Vat and corporate income tax 3.บริหารจัดการในเรื่อง Reconciling transaction,...

PM Group Co., Ltd.
26 มิ.ย. 62
4 . Site Architect
1.ดูแลด้านงานออกแบบ รายละเอียดหน้างานและควบคุมงานด้านสถาปัตยกรรม ให้เป็นไปตาม Concept Design ของแต่ละโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ประสานงานกับทีม Business Development ทีมออกแบบ ทีม Consult และผู้รับ...

PM Group Co., Ltd.
26 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1. สรรหา และนำเสนอคัดเลือกผู้ขายใหม่ การเจรจาต่อรอง การดำเนินการจัดซื้อ 2. รับคำขออนุมัติสั่งซื้อ (PR) จากแผนกที่ขอซื้อพร้อมทั้งตรวจเช็คราคา,เปรียบเที่ยบราคา,ระยะเวลาที่จะส่งมอบสินค้า และบริการที่จะท...

PM Group Co., Ltd.
26 มิ.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ