เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Network Administator Assistant
ดูแลเครือข่าย, ปรับปรุงระบบ, ทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่, แก้ปัญหาลูกค้าทั้งแบบองค์กรและบุคคลธรรมดา, ตอบคำถามทางเทคนิคแก่ลูกค้า, ออกแก้ปัญหา, ติดตั้ง Onsite ให้ลูกค้า

Internet East Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความเหมาะสม
12 ธ.ค. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ