JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (ด้านแพ็คเกจจิ้ง) รับสมัครด่วน !
1. จัดทำมาตรฐานส่วนประกอบสินค้า (ติดต่อประสานงานกับ Sale, RD, จัดซื้อหรือแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง) 2. จัดทำสติ๊กเกอร์ 3. จัดทำ Shipping Mark สำหรับจัดซื้อสั่งกล่อง 4. จัดทำ Shipping Mark สำหรับ WH Re...

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
14 มิ.ย. 62
2 . HR Training & Employee Relation Staff
1. สำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี (Trainig Year Plan) 2. ปฐมนิเทศ, จัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานใหม่ และปรับปรุงสื่อการสอนให้เหมาะสมกับการอบรม 3. จัดทำเอกสารและยื่นผลการฝึกอบรมต่...

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
14 มิ.ย. 62
3 . Procurement Engineerรับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบ ดำเนินการสั่งซื้อวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ สินค้าสำเร็จรูป เครื่องใช้สำนักงาน และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดด้วยราคาที่เหมาะสมและทันต่อการใช้งานเพื่อสนับสนุนการปฎิบัติง...

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)
นิคมอมตะซิตี้ (ระยอง) ระยอง
1 อัตรา
14 มิ.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ