JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้างานแผนกคลังสินค้าและขนส่ง
รับผิดชอบการรับ จัดเก็บ ตรวจนับ และจ่ายวัตถุดิบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิต และจัดส่งสินค้าให้ทันตามเป้าหมาย

บริษัท อร่อยรุ่งเรือง จำกัด
1อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
19 เม.ย. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ