JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
- ศึกษาความเป็นไปได้ในการรับงานที่ปรึกษา กับหน่วยงานภาครัฐ - จัดทำข้อเสนอ เพื่อประมูลงานโครงการกับหน่วยงานภาครัฐ - แสวงหาโอกาสและต่อยอดทางธุรกิจ เพื่อขยายฐานลูกค้าของบริษัท - ประสานงานกับทุกฝ่ายของ...

บริษัท ออโรส จำกัด
เงินเดือน 20,000-40,000
19 มี.ค. 62
2 . นักผังเมือง / Urban Planner
1. ดูแลรับผิดชอบ บริหารโครงการประสานงานฝ่ายเลขานุการฯ 2. บริหารงานด้านบุคลากรให้มีความเหมาะสม 3. บริหารงบประมาณโครงการ จัดสรรงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 4. ติดตามผู้เชี่ยวชาญประจำโครงการ และค...

บริษัท ออโรส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 มี.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ