JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่สอบเทียบและปรับเทียบ
-สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า,อุณภูมิ ตามขอบข่าย ISO-IEC 17025 -ประสานงานด้านงานสอบเทียบตามข้อตกลงกับลูกค้า หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -รายงานผลการดำเนินงาน และปัญหาด้านการสอบเทียบต่อหัวหน้างาน

Thai-Korea Calibration Co.,Ltd
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
15 ส.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ