JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 24 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่สรรหา
- สรรหา และคัดเลือกผู้สมัครตามที่ต้นสังกัดส่งใบคำขอ - ติดต่อผู้สมัครงานเพื่อสัมภาษณ์เบื้องต้น - ดูแลข้อมูล ปรับปรุงใน Website สมัครงานให้เป็นปุัจจุบัน - จัดทำเอกสารว่าจ้าง และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้...

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษํท ประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
2 . Admin AIS
- ควบคุมและช่วยเหลือการเบิกเบอร์ แก่พนักงาน PC - ให้ข้อมูลการเบิกเบอร์ - ติดตาม และจัดเก็บเอกสารให้เรียบร้อย - ประสานงานกับ PC และลูกค้า

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน โครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
3 . Marketing Executive
- ออกบูธและดำเนินกิจกรรมภายในอีเว้นท์ - ส่งเสริมในด้านของงานขายและหน้าที่ประชาสัมพันธ์แคมเปญ และ Project ต่างๆ - สนับสนุนการจัดหาพื้นที่สำหรับงานอีเว้นท์ต่างๆ - ทำงานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ...

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง และประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า(บีนส์แอนด์บราวน์)
- เบิก-จ่ายสินค้าให้ถูกต้องตามใบเบิกของสาขาที่ได้รับ - ดูแลพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย -จัดเก็บสินค้าให้พร้อมจ่ายสาขา - ตรวจนับสต็อกคงคลัง - เช็ค Stock Card ตาม Item ที่ได้รับมอบหมาย - วางแผนก...

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
26 มิ.ย. 62
5 . ขับรถผู้บริหาร (แยกนราธิวาสราชนครินทร์ )
• บำรุง ดูแล รักษารถ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ • ดูแลความสะอาดของรถให้สะอาดอยู่เสมอ • ตรวจดูสิ่งจำเป็นที่ควรมีติดรถ เช่น เครื่องมือที่ติดมากับรถ, ร่มกันฝน, กระดาษทิชชู่ • ขับรถ และจอดรถด้วยความร...

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
1.ขยายสาขา IT Junction 2.สร้างพื้นที่จัดทำ Feasibility และนำเสนอขายพื้นที่เช่าประเภทใหม่นอกเนื่องจากโซนมือถือ 3.จัดทำรายงานข้อมูลด้านการพัฒนาธุรกิจ และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 4.สร้างพัฒนมิตรกับศูนย...

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000-20,000
26 มิ.ย. 62
7 . ผู้จัดการคอนโด
1.บริหารงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด วางแผนและติดตามงานก่อสร้าง 2.ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่หน้างาน 3.ประสานงาน/กำกับดูแล/จัดการให้ผู้รับเหมาทั้งหมดในโครงการ ทำงานตามเงื่อนไขสัญญาว่าจ้าง 4.ควบ...

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่บริหารและขายพื้นที่ Leasing (JAS อมตะนคร)
1 ) บริหารจัดการพื้นที่เช่าศูนย์การค้ารวมถึงการหาผู้เช่า 2 ) ประสานงานและอำนวยความสะดวกร้านค้าเช่า 3 ) เตรียมข้อมูลโครงการเพื่อเสนอขายพื้นที่เช่า โน้มน้าว จูงใจ ให้ร้านค้าเช่ามีความมั่นใจและ...

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่บุคคล ( ฝึกอบรม )
1.ดำเนินการจัดการพัฒนาบุคลากรตามแผน 2.บันทึกผลและประวัติการฝึกอบรมของพนักงาน 3.จัดทำรายงานค่าใช้จ่ายรายงานต่อหัวหน้า/ผู้บังคับบัญชา 4.รายงานผลการอบรมยื่นต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 5.เป็นวิทยากรหลักสูต...

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 18,000-23,000
26 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่ธุรการทรัพย์สิน (หยุด เสาร์-อาทิตย์)
1.บันทึกตรวจสอบความถูกต้องรวบรวมเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน เพื่อใช้บันทึกบัญชีและคำนวณค่าเสื่อมราคา 2.รวบรวม สรุป และจัดการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน เช่น การบำรุงรักษา,การประกันภัย...

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
11 . IT Support (บีนส์แอนด์บราวน์)
- รับผิดชอบงานSet up ระบบขายหน้าร้าน/ ออกงานExhibition - ประสานงานติดต่อProvider - ประสานงานติดตั้งSupport งานสาขาด้าน SW/HW/CCTV/NETWORK - ดูแลรับผิดชอบHW/SW สาขาที่มีการเปิด-ปิดสาขา - งานอื่นๆท...

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000-20,000
26 มิ.ย. 62
12 . Graphic Desingn(ยินดีนักศึกษาจบใหม่)
ลักษณะงาน เจ้าหน้าที่ออกแบบ Online 1. สามารถคิด Content เองได้ 2. ใช้โปรแกรมIllustrator Photoshop ได้ 3.มีความคิดสร้างสรรค์ที่อยู่ในโลกของความเป็นจริง 4.สามารถทำงานในวันหยุดและนอกเวลาได้ 5.ดูแลเว...

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
• แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และศึกษารายละเอียดโครงการการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  • รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน และผลตอบแทนในโครงการต่างๆ เพื่อนำเสนอทางเลื...

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์/ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
14 . PC Supervisor ขายสินค้าเอไอเอส
1.ให้ข้อมูล และคำแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดสินค้า และโปรโมชั่นของเอไอเอส 2.กำหนดยอดขายสินค้าเอไอเอสให้กับพนักงาน PC ให้ได้ตามเป้าหมาย 3.สร้างความสัมพันธ์อันดีกับร้านค้า IT Junction 20 สาขาที่ดูแลพนัก...

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์/ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
15 . Section Manager ( Leasing )
1 ) กำหนดเป้าหมายของยอดขายพื้นที่เช่า และช่วยหารายได้เพิ่ม ให้กับลูกทีม 2 ) ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเอกสารในทีมขาย เช่น ใบเสนอราคา , ให้ฝ่ายลูกค้าเพื่อดำเนินการต่อเป็นเสนอขายพื้นที่เช่า 3 ) จ...

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์/ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
16 . Marketing Communication Manager
1 ) ดูแลงานออกแบบสื่อโฆษณาทุกประเภทขอบริษัท 2 ) ดูแลออกแบบงาน Coporate ของบริษัท 3 ) ดูแลและอัพโหลดภาพและข้อมูลขึ้น Application 4 ) ถ่ายภาพงาน event หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 5 ) ดูแลงาน Production ...

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์/ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
17 . พนักงานสวนสนุก (Jas Urban ศรีนครินทร์)รับสมัครด่วน !
1.ดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ 2.บอกวิธีการเล่นเครื่องเล่นและอุปกรณ์ 3.ตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องเล่นให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน 4.ทำความสะอาดในจุดให้บริการ เช่น พื้น อุปกรณ์เครื่องเล่น ...

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน รายได้รวม 10,000-12,000 บาท
26 มิ.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่บริหารและขายพื้นที่เช่ารับสมัครด่วน !
-บริหารและขายพื้นที่ในสาขาที่รับมอบหมาย -ดูแลและคัดสรรสินค้าลงพื้นที่เพื่อสร้างความหลากหลายและเหมาะสมกับศูนย์การค้า -จัดสรรพื้นที่ว่างภายในศูนย์การค้าให้เกิดรายได้และดูแลร้านค้าเช่าภายในศูนย์การค้า ...

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์/ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
19 . Online Marketing
- ตอบคำถามลูกค้าที่สอบถามข้อมูลมายังเพจ - คิด Content เพื่ออัพเดทบนเพจ - วางแผนการซื้อโฆษณาบน Social Media - สร้างสรรค์งานแบบมัลติมีเดียและภาพนิ่ง - ถ่ายรูป,ตัดต่องาน ,ออกแบบ และถ่ายทำงาน producti...

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์/ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
20 . ผู้ช่วยผู้จัดการ Marketingรับสมัครด่วน !
1. คิดวางแผนงานการตลาดประจำปี 2. Create งานบนพื้นที่ Event และจัดหาร้านค้าเพื่อเพิ่มรายได้ 3. ติดต่อประสานงานกับออแกไนท์ให้เป็นไปตามข้อตกลง 4. ทำโปรโมชั่นร่วมกับร้านค้าขายในศูนย์การค้า 5. วางแผนสื...

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์/ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
21 . Graphic Design (The Jas รามอินทรา)รับสมัครด่วน !
-ออกแบบงานในด้าน Off line media -ออกแบบงาน Coporate -ดูแลและ Upload Application -ออกแบบสื่อโฆษณาตาม Event ต่างๆของห้าง ตาม Concept ที่ได้รับมอบหมาย -ออกแบบงานป้ายต่างๆ -ออกแบบ Banner ต่างๆ เพื่อล...

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์/ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
22 . เจ้าหน้าที่บัญชี AP (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)รับสมัครด่วน !
1. รับวางบิล ตรวจสอบกับยอดที่ได้รับอนุมัติตาม PR PO คีย์ข้อมูลบันทึกบัญชีตั้งเจ้าหนี้บันทึกบัญชีในระบบ Oracle 2. ประสานงานกับทั้งหน่วยงานภายใน และ Supplier ภายนอก รวมถึงติดตามเอกสาร เช่น ใบเสร็จรั...

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามอัตราโครงสร้าง
26 มิ.ย. 62
23 . พนักงานสวนสนุก (The Jas รามอินทรา) รับสมัครด่วน !
1.ดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ 2.บอกวิธีการเล่นเครื่องเล่นและอุปกรณ์ 3.ตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องเล่นให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน 4.ทำความสะอาดในจุดให้บริการ เช่น พื้น อุปกรณ์เครื่องเล่น 5.งานอื...

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน รายได้รวม 10,000-13,000 บาทขึ้นไป
26 มิ.ย. 62
24 . เจ้าหน้าที่ขายพื้นที่เช่า Leasing ประจำห้าง Jas อมตะนคร จ.ชลบุรี
1 ) นำเสนอและแนะนำพื้นที่ขายในโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2 ) บริหารจัดการด้านการขาย 3 ) ศึกษารายละเอียดของผู้แข่ง 4 ) จัดทำและบริการลูกค้าทางด้านสัญญา 5 ) นำเสนอ และปรับเปลี่ยน กลยุท...

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
 พบ 24 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ