JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Japannese Interpreter
1. แปลเอกสารภาษาไทยเป็นญี่ปุ่น และญี่ปุ่นเป็นไทย 2. เป็นล่ามแปลในที่ประชุม และเป็นล่ามในการสื่อสารประหว่างคนไทยและคนญี่ปุ่น 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. แปลเอกสารสำคัญงานเกี่ยวกระบ...

Musashi Paint Manufacturing (Thailand) Co,. Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 มิ.ย. 62
2 . QA (Test Product Staff)
- จัดทำข้อมูล ICO - ตรวจสินค้าด้วยเครื่องมือวัน - Support เอกสารให้กับลูกค้า - วิเคราะห์ปัญหาผลิตภัณฑ์ของสี - Test ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

Musashi Paint Manufacturing (Thailand) Co,. Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 มิ.ย. 62
3 . ช่างเทคนิค Sec.1.
1.Color matching สีตัวอย่าง 2.หาสูตรการผลิตสีตัวอย่าง 3.คิดค้นสีต่างๆตามที่ลูกค้ากำหนด 3.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Musashi Paint Manufacturing (Thailand) Co,. Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
4 . Sale (Japanese Speaking)รับสมัครด่วน !
1.หาลูกค้ารายใหม่ 2.เยี่ยมเยือนลูกค้าตามตารางที่กำหนดประจำสัปดาห์/ประจำเดือน 3.นำเสนอขายสินค้าและเจรจาต่อรองเงื่อนไขการขายกับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ 4.ติดตามผลการส่งมอบสินค้าไปยังลูกค้า 5.จัดท...

Musashi Paint Manufacturing (Thailand) Co,. Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ชลบุรี
2 อัตรา
24 มิ.ย. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ