JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างไฟฟ้า
- ดูแล ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า - ตรวจเช็คอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา

บริษัท พระนครฟิลม์ จำกัด
15 ก.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ