เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบัญชี
-ดำเนินการจัดซื้อ เบิกจ่าย -จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี -ดูแลระบบเงินภายในบริษัท -ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พี.ซี.ซี.ออยล์ จำกัด สาขา 3
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000
19 ม.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ