เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถบรรทุก
ขับรถบรรทุกส่งสินค้าของบริษัทฯ

บริษัท ซินซุ่นหลี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
19 ต.ค. 61
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ