เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าฝ่ายผลิต
1.วางแผนงานให้กับพนักงานในแผนก 2.ควบคุมดูแลพนักงานในแผนก 3. อื่นๆ

บริษัท ซันเรน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 พ.ย. 61
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
1.ทำข้อมูลเอกสาร 2.ติดต่อประสานงานต่างๆ

บริษัท ซันเรน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 พ.ย. 61
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ