JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างปรับ ฉีดพลาสติก
1.ขึ้น Mold ตามลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 2.ปรับตั้งเครื่องฉีดให้สามารถผลิตชิ้นงานได้มีประสิทธิภาพ 3.ควบคุม ดูแล เครื่องจักรให้ใช้งานได้ และดูแลงานฉีดพลาสติกได้ดี 4.สามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ดี มีทั...

บริษัท เจ.ซี.เจ.จำกัด
1 ตำแหน่ง
23 ส.ค. 62
2 . Import & Export Manager
1.ติดต่อสั่งสินค้าจากจีนด้วย e-mail 2.ติดต่อลูกค้าต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ

บริษัท เจ.ซี.เจ.จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 40,000 ขึ้นไป
23 ส.ค. 62
3 . ฝ่ายขาย modern trade
1.พบลูกค้าพร้อมตัวอย่างสินค้า 2.ดูแลการออกงานร่วมกับห้าง เช่น ไบเทค. เมืองทอง และ สินค้าในพิ้นที่ห้าง 3.ทำใบราคาสินค้า พร้อมรูปสินค้า ส่งเมลให้ลูกค้า

บริษัท เจ.ซี.เจ.จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน รายได้รวม 30,000 บาท
23 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่สต๊อก
1.ทำการตรวจรับสินค้าและตรวจสอบสินค้าให้ตรงกับ SPEC ที่สั่งซื้อ 2.บันทึกการเบิกจ่ายสินค้าในแต่ละวัน จัดทำรายงานสรุปประจำสัปดาห์ รายงานยอดสต๊อกสินค้าและบรรจุภัณฑ์ 3.จัดสถานที่ให้เหมาะสมกับสินค้าในการจ...

บริษัท เจ.ซี.เจ.จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 12,000 - 14,000
23 ส.ค. 62
5 . จป.วิชาชีพ
1.จัดทำเอกสารด้านความปลอดภัย 2.ดำเนินการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน และจัดทำเอกสารด้านแรงงานสวัสดิการ 3.ดำเนินการตรวจประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย...

บริษัท เจ.ซี.เจ.จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
6 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
1.สั่งการกำกับดูแล และควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานและข้อบังคับการทำงาน 2.วางแผนบริหารให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามแผนการผลิต 3.วางแผนบริหารปรับปรุงขั้นตอนกา...

บริษัท เจ.ซี.เจ.จำกัด
1 ตำแหน่ง
20 ส.ค. 62
7 . ผู้จัดการทั่วไป
-วางแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ -ควบคุมต้นทุนการผลิต ตลอดจนของเสียที่เกิดจากการผลิต -อื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจ.ซี.เจ.จำกัด
1 ตำแหน่ง
20 ส.ค. 62
8 . ผู้จัดการแพ็คกิ้ง
-วางแผนการแพ็คบรรจุสินค้า ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และทันกำหนดการส่งมอบให้กับลูกค้า -ติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยงข้องเพื่อให้งานบรรลุผลตามเป้าหมาย -ตรวจสอบ ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำห...

บริษัท เจ.ซี.เจ.จำกัด
1 ตำแหน่ง
20 ส.ค. 62
9 . วางแผนการผลิต
1.วางแผน ควบคุม ติดตามเเละเเก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงการวางแผนการจัดการวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการผลิต 2.ปรับปรุงแผนการผลิตให้เหมาะสมกับสถานการณ์เเละวัตถุดิบที่มี 3.ร่วมกำหนดควบคุมเเละ...

บริษัท เจ.ซี.เจ.จำกัด
1 ตำแหน่ง
20 ส.ค. 62
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ