JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานฝ่ายผลิต
1. ปฎิบัติงานขั้นตอนการผลิตตามข้อกำหนดของบริษัทฯ 2. ตรวจสอบ และควบคุมการผลิตตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา 3. ปฎิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

บริษัท บิ๊กไอเดีย คอร์ปอเรท (ประเทศไทย) จำกัด
23 พ.ค. 62
2 . พนักงานงานความปลอดภัย
1. ดูแล ป้องกัน รักษาทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง และรักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณที่รับผิดชอบตลอด 12 ชม. 2. ดูแลการผ่านเข้า - ออก ของบุคคลและยานพาหนะ 3. ตรวจเช็คทรัพย์สินที่จะนำเข้าหรือออกภายในบริเวณท...

บริษัท บิ๊กไอเดีย คอร์ปอเรท (ประเทศไทย) จำกัด
23 พ.ค. 62
3 . ผู้จัดการฟาร์ม (Farm Manager)
วางแผนและบริหารจัดการ ติดตามตรวจสอบ รายงาน การเพาะปลูก เก็บเกี่ยว รักษา จัดส่งผลผลิต รวมถึงแปรรูปผลผลิต (นาข้าว พืชผัก ผลไม้ ไก่ เป็ด ปลา) บริหารและดูแลจัดการความเรียบร้อยอาคารสถานที่ความสะอาดภ...

บริษัท บิ๊กไอเดีย คอร์ปอเรท (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ IT Support
1.ให้คำแนะนำผู้ใช้งานทางด้านซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ 2.แก้ไขปัญหาต่างๆ และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายนอก ทางด้านซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ ให้กับผู้ใช้งาน 3.ร่วมพิจารณา การจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเต...

บริษัท บิ๊กไอเดีย คอร์ปอเรท (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี- ลูกหนี้
1. จัดทำเอกสาร เปิดอินวอยซ์ขาย (Inv.) 2. บันทึกลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆ 3. จัดทำเอกสารใบวางบิล ใบแจ้งหนี้และออกจดหมายทวงหนี้ 4. จัดทำเอกสารใบสำคัญรับ Receipt Voucher ...

บริษัท บิ๊กไอเดีย คอร์ปอเรท (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 62
6 . ผู้ช่วยทำเบเกอรี่
1.เตรียมวัตถุดิบและผลิตเบเกอรี่ตามแผนการผลิตให้ทันต่อความต้องการ 2.จัดเตรียม-ชั่ง วัตถุดิบตามสูตรการผลิต,การจัดเก็บในสต็อกอย่างเหมาะสม 3.ทำความสะอาดอุปกรณ์ดูแลความเรียบร้อยในห้องผลิตและภายในร้าน ...

บริษัท บิ๊กไอเดีย คอร์ปอเรท (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 พ.ค. 62
7 . ผู้จัดการร้านอาหาร (Restaurant Manager)
บริหารและดูแลจัดการความเรียบร้อยอาคารสถานที่ความสะอาดภายในร้าน บริหารยอดขายและกำไรของร้านให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ บริหารต้นทุน วัตถุดิบ ค่าจ้างพนักงาน ค่าใช้จ่าย ให้เหมาะสมกับยอดขาย บริหาร...

บริษัท บิ๊กไอเดีย คอร์ปอเรท (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 พ.ค. 62
8 . พนักงานขายเครื่องสำอาง ประจำสาขา Siam Square Oneรับสมัครด่วน !
1.แนะนำข้อมูลสินค้า เพื่อเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าได้ 2.บริหารการขายสินค้า ให้ได้ตามเป้าที่กำหนด 3.ควบคุมดูแลจัดเรียงสินค้าและดูแลสต็อกสินค้า 4.แจ้งรายงานยอดขายประจำเดือน 5.รับรายงานข้อร้องเรียนจา...

บริษัท บิ๊กไอเดีย คอร์ปอเรท (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน,การคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง 2.จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด. 1, ภงด. 3, ภงด. 5...

บริษัท บิ๊กไอเดีย คอร์ปอเรท (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานขายรับสมัครด่วน !
1.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในไทยและต่างประเทศ 2.จัดทำเอกสารฝ่ายขาย 3.ติดตาม ดูแลประสานงานขายระหว่างลูกค้าและฝ่ายขาย 4.ดำเนินการติดต่อประสานงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5.ให้บริการแนะนำผลิตภัณฑ์โปรโ...

บริษัท บิ๊กไอเดีย คอร์ปอเรท (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 พ.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายลูกค้าต่างประเทศรับสมัครด่วน !
1.ติดต่อประสานงานขายกับลูกค้าในไทยและต่างประเทศ นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท 2.ดูแลงานขาย วางแผนการขาย ดูแลฐานลูกค้ารายเก่า หาลูกค้าใหม่รวมถึงเพิ่มช่องทางการขายใหม่ 3.จัดทำเอกสาร ฝ่ายขายเช่น ใบเสนอรา...

บริษัท บิ๊กไอเดีย คอร์ปอเรท (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 พ.ค. 62
12 . Call center (ภาษาจีน) ด่วนมาก
1.แนะนำและให้ข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัท 2.ติดต่อประสานงานด้านงานขายกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก 3.รับเรื่องข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อนำพัฒนาผลิต...

บริษัท บิ๊กไอเดีย คอร์ปอเรท (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ รับสมัครด่วน !
-ดูแลจัดการคำสั่งซื้อ และประสานงานระหว่างซัพพลายเออร์ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -จัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบาย และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของทางบริษัท -ดูแล จัดการเอกสารสัญญาต่างๆในระหว่างจัดซื้อ -เป็นตัวแทน...

บริษัท บิ๊กไอเดีย คอร์ปอเรท (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 18,000 บาท
23 พ.ค. 62
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ