JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานทำความสะอาด
-ดูแลทำความสะอาดร้านอาหาร -ดูแลทำความสะอาดโดยรอบร้านอาหาร -งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บิ๊กไอเดีย คอร์ปอเรท (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 มี.ค. 62
2 . วิศวกรโครงสร้าง
1. รวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผู้รับเหมา พร้อมทั้งวิเคราะ์ข้อมูลเปรียบเทียบผู้รับเหมาในเบื้องต้น 2. ศึกษาแบบสถาปัตย์และสภาพดินในโครงการ 3. รวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผู้ออกแบบก่อสร้าง พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเป...

บริษัท บิ๊กไอเดีย คอร์ปอเรท (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
20 มี.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี- ลูกหนี้
1. จัดทำเอกสาร เปิดอินวอยซ์ขาย (Inv.) 2. บันทึกลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆ 3. จัดทำเอกสารใบวางบิล ใบแจ้งหนี้และออกจดหมายทวงหนี้ 4. จัดทำเอกสารใบสำคัญรับ Receipt Voucher ...

บริษัท บิ๊กไอเดีย คอร์ปอเรท (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มี.ค. 62
4 . พนักงานร้านกาแฟ/Barista
- ชงกาแฟ,เครื่องดื่ม - แนะนำสินค้าและบริการต่างๆ

บริษัท บิ๊กไอเดีย คอร์ปอเรท (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 มี.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
1.รับเอกสารออเดอร์จากเจ้าหน้าที่ข้อมูล 2.จัดเตรียมสินค้าพร้อมส่งตามออร์เดอร์ลูกค้า 3.ตรวจสอบและบันทึก S/N ส่งให้กับเจ้าหน้าที่เอกสารเพื่อออกบิลล์ส่งของ 4.นำบิลส่งสินค้ามาตรวจสอบสินค้าพร้อม...

บริษัท บิ๊กไอเดีย คอร์ปอเรท (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มี.ค. 62
6 . พนักงานขายเครื่องสำอาง ประจำสาขา Siam Square Oneรับสมัครด่วน !
1.แนะนำข้อมูลสินค้า เพื่อเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าได้ 2.บริหารการขายสินค้า ให้ได้ตามเป้าที่กำหนด 3.ควบคุมดูแลจัดเรียงสินค้าและดูแลสต็อกสินค้า 4.แจ้งรายงานยอดขายประจำเดือน 5.รับรายงานข้อร้องเรียนจา...

บริษัท บิ๊กไอเดีย คอร์ปอเรท (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มี.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน,การคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง 2.จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด. 1, ภงด. 3, ภงด. 5...

บริษัท บิ๊กไอเดีย คอร์ปอเรท (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มี.ค. 62
8 . พ่อครัว / แม่ครัว ประจำร้านอาหารรับสมัครด่วน !
1.จัดทำอาหารตามออร์เดอร์ของลูกค้า 2.คิดเมนูอาหาร ประมาณการปริมาณอาหารที่ต้องเตรียม รวมถึงการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 3.ควบคุมคุณภาพของอาหารในทุกๆขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมไปจนถึงการตกแต่งจานอาหาร

บริษัท บิ๊กไอเดีย คอร์ปอเรท (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างร้าน
20 มี.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายลูกค้าต่างประเทศรับสมัครด่วน !
1.ติดต่อประสานงานขายกับลูกค้าในไทยและต่างประเทศ นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท 2.ดูแลงานขาย วางแผนการขาย ดูแลฐานลูกค้ารายเก่า หาลูกค้าใหม่รวมถึงเพิ่มช่องทางการขายใหม่ 3.จัดทำเอกสาร ฝ่ายขายเช่น ใบเสนอรา...

บริษัท บิ๊กไอเดีย คอร์ปอเรท (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 มี.ค. 62
10 . Call center (ภาษาจีน) ด่วนมาก
1.แนะนำและให้ข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัท 2.ติดต่อประสานงานด้านงานขายกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก 3.รับเรื่องข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อนำพัฒนาผลิต...

บริษัท บิ๊กไอเดีย คอร์ปอเรท (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 มี.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ รับสมัครด่วน !
-ดูแลจัดการคำสั่งซื้อ และประสานงานระหว่างซัพพลายเออร์ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -จัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบาย และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของทางบริษัท -ดูแล จัดการเอกสารสัญญาต่างๆในระหว่างจัดซื้อ -เป็นตัวแทน...

บริษัท บิ๊กไอเดีย คอร์ปอเรท (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 18,000 บาท
20 มี.ค. 62
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ