JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักพัฒนาธุรกิจนิวเคลียร์
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัคร ตำแหน่งนักพัฒนาธุรกิจนิวเคลียร์ จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ 1.ตำแหน่งนักพัฒนาธุรกิจนิวเคลียร์ (CRM) สังกัดฝ่ายการตลาดและการขาย กลุ่มพัฒนาธุรกิ...

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 16,000 - 52,000
16 ก.ย. 62
2 . นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัคร ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ จำนวน 4 อัตรา ดังนี้ 1.ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (ธาตุหายาก) สังกัดกลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์ ...

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
4 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 52,000
16 ก.ย. 62
3 . วิศวกรนิวเคลียร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.tint.or.th ตำแหน่งวิศวกรนิวเคลียร์ สังกัดฝ่ายตรวจวัดและประเมินปริมาณรังสี ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 1. ประสานงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายตรวจวัดและประเมินปริมาณรังสี...

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 52,000 บาท
12 ก.ย. 62
4 . เภสัชกร
1. ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์ ทดสอบ ควบคุมคุณภาพ และตรวจสอบความถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด 2. สามารถแก้ไขปรับปรุงงานด้านควบคุมคุณภาพโดยอาศัยความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องในการควบคุมคุณภาพให้เหมาะสม 3. ปฏ...

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เงินเดือน 18,000- 52,000 บาท
12 ก.ย. 62
5 . วิศวกรนิวเคลียร์
1. ร่วมออกแบบ ควบคุมงานและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมในอาคาร สถานที่ของหน่วยงาน ตลอดจนอุปกรณ์การวิจัยต่างๆ 2. พัฒนาและออกแบบอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องวัดทางนิวเคลียร์ เครื่องจักร หรือโรงงานต้นแบบ 3. จัดท...

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 52,000
12 ก.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ