JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . โฟร์แมนตกแต่งภายในรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมงานด้านช่างต่างๆ เช่น ช่างสร งานไม้ และงานตกแต่งภานใน 2.ตรวจสอบคุณภาพของานตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนเสร็จสิ้นให้ถูกต้องและตรงตาม แบบ Shop Drawing 3.ควบคุมคุณภาพก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตราฐานบริษั...

บริษัท อินเตอร์แอคชั่นดีไซน์สตูดิโอ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
2 . โฟร์แมนงานระบบ
-ตรวจสอบ และดำเนินการงานไฟฟ้า งานประปา งานเครื่องปรับอากาศ งานโทรศัพท์ งานสาธารณูปโภค -ติดต่อผู้รับเหมาและประสานงาน ตรวจสอบหน้างาน -ควบคุมหน้างาน และติดตามงานให้เป็นไปตามแบบ และแผน -ทำเอกสารรายงาน...

บริษัท อินเตอร์แอคชั่นดีไซน์สตูดิโอ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
3 . วิศวกรไฟฟ้า รับสมัครด่วน !
- ออกแบบระบบไฟฟ้า สื่อสาร ระบบปรับอากาศ และระบบมัตติมิเดีย - คำนวนค่าโหลดไฟฟ้า ติดต่อหน่วยงานทดสอบ และติดตั้งงานไฟฟ้า - คุมหน้างานตรวจสอบหน้างาน ประสานผู้รับเหมางานไฟฟ้า สื่อสาร ระบบปรับอากาศและระบบ...

บริษัท อินเตอร์แอคชั่นดีไซน์สตูดิโอ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
4 . ช่างทั่วไป/ปฎิบัติการทั่วไปรับสมัครด่วน !
- ซ่อมระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ และงานไม้ งานสี - ติดตั้งงานหน้างาน ตามสถานที่ที่บริษัทฯกำหนด - ผลิตงานต่างๆตามที่บริษัทกำหนด

บริษัท อินเตอร์แอคชั่นดีไซน์สตูดิโอ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
5 . Interior Designerรับสมัครด่วน !
ออกแบบ Interior / Museum

บริษัท อินเตอร์แอคชั่นดีไซน์สตูดิโอ จำกัด
21 ส.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ